National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 24 Results for author:"Rungwit Suwanʻaphichon"
Sort by:
 
 
by Rungwit Suwanʻaphichon
[Krung Thep Maha Nakhon] : Chomrom Naksuksa `Isan, Mahawitthayalai Thammasat, [pref. 2522 i.e. 1979]
 
 
Sưnāmi læ phǣndin wai nai Prathēt Thai = Tsunami and earthquake in Thailand / Rungwit Suwanʻaphichon
สึนามิและแผ่นดินไหวในประเทศไทย = Tsunami and earthquake in Thailand / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Witchayā, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิชญา, 2555
 
 
Thǣtsamēnīa : dǣn chāikhō̧p ʻǢntāktikā / Rungwit Suwanʻaphichon
แทสเมเนีย : แดนชายขอบแอนตาร์กติกา / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Witchayā, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิชญา, 2550
 
 
Mo̧tama - Malamǣng : ton thāng ʻAndāman (mư̄ang chāikhō̧p khō̧ng Thai nai ʻadīt) / Rungwit Suwanʻapichon
เมาะตะมะ - มะละแหม่ง : ต้นทางอันดามัน (เมืองชายขอบไทยในอดีต) / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
[Krung Thēp] : Samnakphim Witchayā, 2552 [2009]
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มติชน, 2552
 
 
by Rungwit Suwanʻaphichon
Ko. Tho. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Phasiko : chatchamnai, Suksit Sayam, 2522 [1979]
 
 
Tham Lūang Khunnam Nāngnō̜n : tonkamnœ̄t Phrayā Mangrāi læ "13 Mūpā" tit tham thī nī / Rungwit Suwanʻaphichon
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน : ต้นกำเนิดพระญามังราย และ "13 หมูป่า" ติดถ้ำที่นี่ / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Bān Mongkhon, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บ้านมงคล, 2561 [2018]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nangsư̄ dī thī nāyok... yang mai dai ʻān : nǣokhit panhā nāmman sētthakit læ khw̄amyākčhon / Rungwit 0Suwanʻaphichon
หนังสือดีที่นายกฯ ยังไม่ได้อ่าน : แนวคิดปัญหานํ้ามัน เศรษฐกิจและความยากจน / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Witchayā , 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิชญา, 2548
 
 
Tām Sībūraphā pai Sydney læ Canberra/ Rungwit Suwanʻaphichon
ตามศรีบูรพาไปซิดนีย์และแคนเบอร์รา / Rungwit Suwanʻaphichon
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Witchayā, 2548 [2005]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์วิชญา, 2548 [2005]
 
 
Khrūbā Sīwichai : phra ʻariyasong hǣng khwūmsamret (chabap "khrop rō̜p 80 pī sāng thāng khưn Dō̜i Suthēp") / Rungwit Suwanʻaphichon,...
ครูบาศรีวิชัย : พระอริสงฆ์แห่งความสำเร็จ "ฉบับครบรอบ80ปีสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ" / รุ่งวิทย์ สุวัรรณอภิชน, ค้นคว้าและเรียบเรียง
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวัรรณอภิชน
Mīnburī : Samnakphim Bān Mongkhon, Phrưtsaphākhom 2558 [May 2015] , Kō̜Thō̜Mō̜. : Čhat Čhamnāi dōi Borisat Khlet Thai
มีนบุรี: สำนักพิมพ์บ้านมงคล, พฤษภาคม 2558 , กทม. : จัดจำหน่ายโดยบริษัทเคล็ดไทย
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nūriʻuthapā : mư̄ang ngām ʻư̄aʻāthō̜n nai mummō̜ng "Sībūraphā" = Nuriootpa / dōi Rungwit Suwanʻaphichon
นูริอุทปา : เมืองงามเอื้ออาทรในมุมมองศรีบูรพา = Nuriootpa / โดย รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
[ Krung Thēp] : Samnakphim Witchayā, 2548 [2005]
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์วิชญา, 2458
 
 
Tām Sībūraphā pai thīeo læ len kō̜p thī Mēnbœ̄n / Rungwit Suwanʻaphichon
ตามศรีบูรพาไปเที่ยวและเล่นกอล์ฟที่เมลเบิร์น / โดย รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
[Krung Thēp] : Samnakphim Witchayā, 2548 [2005]
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์วิชญา, 2458
 
 
Phrayā Mangrāi Lūang : pathommakasat Lānnā phūsāng Mư̄ang Chīang Mai (chabap 720 pī Mư̄ang Chīang Mai) / Rungwit Suwanʻaphichon, khonkhwā læ...
พระญามังรายหลวง : ปฐมกษัตริย์ล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ (ฉบับ ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่) / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน ค้นคว้าและเรียบเรียง
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Bān Mongkhon, 2560 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Khwāmpenmā Phra Mahāchanok = Mahajanaka / dōi Rungwit Suwanʻaphichon
ความเป็นมาพระมหาชนก = Mahajanaka / โดย รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Sǣng Dāo, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, 2559 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Čhao Dārāratsamī : Phra sī ming Mưang Chīang Mai / Rungwit Suwanʻaphichon, khonkhwā læ rīaprīang
เจ้าดารารัศมี : พระศรีมิ่งเมืองเชียงใหม่ / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Bānmongkhon, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านมงคล, 2559
BookBook [text, volume]
 
 
Chīwit sǣnsuk nai Chīang Mai = Spirit of Chiangmai / Rungwit Suwanʻaphichon
ชีวิตแสนสุขในเชียงใหม่ = Spirit of Chiangmai / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Bānmongkhon, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านมงคล, 2554 [2011]
 
 
Spirit of Chiangmai / Rungwit Suwanʻaphichon
Spirit of Chiangmai / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Bānmongkhon, 2554 [2011]-2561 [2018]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านมงคล, 2554 [2011]-2561 [2018]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.