National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 54 Results for author:"Shao nian er tong chu ban she"
Sort by:
 
 
Wo men ai ke xue = Women ai kexue / Zhongguo shao nian er tong chu ban she bian ji
我們愛科学 = Women ai kexue / 中國少年兒童出版社編輯
by Zhongguo shao nian er tong chu ban she
中國少年兒童出版社
Beijing : [Zhongguo shao nian er tong chu ban she], 1960-
北京 : [中國少年兒童出版社], 1960-
 
 
Shi lang song he fu dao / ben she bian ; [Qu Shunfa zhuang zheng, cha tu]
诗朗诵和辅导 / 本社编 ; [瞿顺发装帧, 插图]
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 少年儿童出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Shao nian wen yi Yue du qian xian = Juvennile's literature. [electronic resource] :
少年文艺 阅读前线 = Juvennile's literature. [electronic resource] :
Uniform title: Shao nian wen yi (Online)
少年文艺(Online)
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2002-
上海 : 少年儿童出版社, 2002-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shao nian wen yi [electronic resource]
少年文艺 [electronic resource]
Uniform title: Shao nian wen yi (Online)
少年文艺(Online)
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1953-1966
上海 : 少年儿童出版社, 1953-1966
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shao nian wen yi Shang hai = Juvennile's literature. [electronic resource] :
少年文艺 上海 = Juvennile's literature. [electronic resource] :
Uniform title: Shao nian wen yi (Online)
少年文艺(Online)
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1977-
上海 : 少年儿童出版社, 1977-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xiao peng you Little friend. [electronic resource] =
小朋友 Little friend. [electronic resource] =
Uniform title: Xiao peng you (Online)
小朋友(Online)
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1922-
上海 : 少年儿童出版社, 1922-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Shanghai shao nian [electronic resource]
上海少年 [electronic resource]
Uniform title: Shanghai shao nian (Online)
上海少年(Online)
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1973-1977
上海 : 少年儿童出版社, 1973-1977
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Lao lu tui mo : yu yan ji / Shao nian er tong chu ban she bian
老驴推磨 : 寓言集 / 少年儿童出版社编
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1981
上海 : 少年儿童出版社, 1981
 
 
Mao zhu xi he hai zi men / ben she bian
毛主席和孩子们 / 本社編
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1978
上海 : 少年儿童出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Yin dao hai zi zou zheng lu / Shao nian er tong chu ban she bian
引导孩子走正路 / 少年儿童出版社编
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1983
上海 : 少年儿童出版社, 1983
 
 
Er tong wen xue yan jiu = Ertong wenxue yanjiu
儿童文学研究 = Ertong wenxue yanjiu
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she
上海 : 少年儿童出版社
 
 
Peking : Foreign Languages Press ; 1966
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo shao nian er tong chu ban she tu shu ping lun ji
中国少年儿童出版社图书评论集
[Peking] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
[Peking] : 中国少年兒童出版社 : 新华书店经销, 1990
 
 
Liang ge xiao shao bing / [Zhongguo shao nian er tong chu ban she bian ji ; Hu Yanfeng hua]
两个小哨兵 / [中国少年儿童出版社编辑 ; 呼延风画]
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she, 1965
北京 : 中国少年兒童出版社, 1965
 
 
Er tong wen xue / [bian ji zhe] Zhongguo shao nian er tong chu ban she
兒童文學 / [编輯者]中國少年兒童出版社
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she, 1977-
北京 : 中國少年兒童出版社, 1977-
 
 
Du shu nan / [Zhongguo shao nian er tong chu ban she bian ji ; Fan Shengfu cha tu]
读书难 / [中国少年儿童出版社编辑 ; 范生福插图]
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she, 1964
北京 : 中国少年兒童出版社, 1964
 
 
Hong bao shi / [Li Ruqing zhu ; Jin Gen hua]
红宝石 / [黎汝清著 ; 金根画]
by Li, Ruqing
黎汝清
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she, 1963
北京 : 中国少年兒童出版社, 1963
 
 
Min jian shi yong tu an : xiu hua, qi qi, gong yi diao hua, er tong fu shi / Fujian shao nian er tong chu ban she xuan bian ; hui hua Ch{en Peiliang ... [et al.]
民間實用圖案 : 綉花,漆器,工藝雕花,兒童服飾 / 福建少年兒童出版社選編 ; 繪畫陳培亮 ... [et al.]
Xianggang Jiulong : Long yuan chu ban gong si ; Fuzhou shi : Fujian shao nian er tong chu ban she, 1988
香港九龍 : 龍源出版公司 ; 福州市 : 福建少年兒童出版社, 1988
 
 
Shi wan ge wei shi me [microform] / [Shao nian er tong chu ban she bian]
十萬个为什么 [microform] / [少年兒童出版社编]
[Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 196-?]
[上海 : 少年兒童出版社, 196-?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Dang dai xue qian jiao yu [electronic resource]
当代学前教育 [electronic resource]
Uniform title: Dang dai xue qian jiao yu (Online)
当代学前教育(Online)
Wuhan : Hubei Sheng shao nian er tong chu ban she, 2005-
武汉 : 湖北省少年儿童出版社, 2005-
JournalJournal, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.