National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"Su, Jing, 1946-"
Sort by:
 
 
Qing ji Tong wen guan / Su Jing zhu
清季同文舘 / 蘇精著
by Su, Jing, 1946-
蘇精, 1946-
Taibei Shi : Su Jing, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 蘇精, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Jin dai cang shu san shi jia / Su Jing zhu; [bian ji zhe Zhuan ji wen xue za zhi she]
近代藏書三十家 / 蘇精著 ; [編輯者傳記文學雜誌社]
by Su, Jing, 1946-
蘇精, 1946-
Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she
台北 : 傳記文學出版社, 民國72 [1983]
 
 
Zhongguo, kai men! : Malixun ji xiang guan ren wu yan jiu / Su Jing
中國, 開門! : 馬禮遜及相關人物研究 / 蘇精
by Su, Jing, 1946-
蘇精, 1946-
Xianggang : Jidu jiao Zhongguo zong jiao wen hua yan jiu she, 2005
香港 : 基督教中國宗教文化研究社, 2005
 
 
Shang di de ren ma : shi jiu shi ji zai Hua chuan jiao shi de zuo wei / Su Jing zhu
上帝的人馬 : 十九世紀在華傳教士的作為 / 蘇精著
by Su, Jing, 1946-
蘇精, 1946-
Xianggang : Jidu jiao Zhongguo zong jiao wen hua yan jiu she, 2006
香港 : 基督教中國宗教文化研究社, 2006
 
by Su, Jing, 1946-
[Canberra] : Australian National University,Crawford School of Economics and Government, [2007]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhu yi dai ke : chuan jiao shi yu Zhong wen yin shua bian ju / Su Jing zhu
鑄以代刻 : 傳教士與中文印刷變局 / 蘇精著
by Su, Jing, 1946-
蘇精, 1946-
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2014
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Jidu jiao yu Xinjiapo Hua ren, 1819-1846 / Su Jing zhu
基督教与新加坡华人, 1819-1846 / 蘇精著
by Su, Jing, 1946-
蘇精, 1946-
Xinzhu : Guo li qing hua da xue chu ban she, 2010
新竹 : 國立清華大學出版社, 2010
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.