National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 156 Results for author:"Suchit Wongthet, 1945-"
Sort by:
 
 
 
Sek dưkdamban khō̜ng banphachon Thai / Sučhit Wongthēt
เซ็กซ์ ดึกดำบรรพ์ของบรรพชนไทย / สุจิตต์ วงษ์เทศ
by Sučhit Wongthēt, 1945-
สุจิตต์ วงษ์เทศ
[Bangkok, Thailand] : Samnakphim Nātāhǣk, 2560 [2017]
[Bangkok, Thailand] : สำนักพิมพ์นาตาแฮก, 2560
BookBook [text, volume]
 
 
Rō̜ng ram tham phlēng : dontrī læ nāttasin chāo Sayām / Sučhit Wongthēt
ร้องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม / สุจิตต์ วงษ์เทศ
by Sučhit Wongthēt, 1945-
สุจิตต์ วงษ์เทศ, 1945-
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon : Čhatčhamnāi dōi Ngān Dī, 2532 [1989]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน : จัดจำหน่ายโดยงานดี, ๒๕๓๒
 
 
Khāo pla ̄ʻāhān Thai thammai? mā čhāk nai / Sučhit Wō̧ngthēt
ข้าวปลาอาหารไทย ทำไม? มาจากไหน / สุจิตต์ วงษ์เทศ
by Sučhit Wongthēt, 1945-
สุจิตต์ วงษ์เทศ, 1945-
Krung Thēp : Kō̧ngthun Phœ̄iphrǣ Khwāmrūsū Sāthārana, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 2551
 
 
"Phalang Lāo" chāo ʻĪsān mā čhāk nai? / Sučhit Wongthēt
พลังลาว ชาวอีสาน มาจากไหน / สุจิตต์ วงษ์เทศ
by Sučhit Wongthēt, 1945-
สุจิตต์ วงษ์เทศ, 1945-
Krung Thēp : Matichon, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549
 
 
by Suchit Wongthet, 1945-
Krung Thep : Samnakphim Matichon, 2543 [2000]
 
 
Nakhō̜n Phanom mā čhāk nai? / dōi Sučhit Wongthēt
นครพนมมาจากไหน? / โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
by Sučhit Wongthēt, 1945-
สุจิตต์ วงษ์เทศ
[Bangkok] : Samnakphim Mǣkhamphāng, 2556 [2013] , Krung Thēp : Bō̜risat Chonniyom
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่คำผาง, ๒๕๕๖ , กรุงเทพฯ : บริษัทชนนิยม
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
 
by Suchit Wongthet, 1945-
Krung Thep : Samnakphim Matichon : Ngandi chatchamnai, 2539 [1996]
 
 
ʻAyutthayā mā čhāk nai / Sučhit Wongthēt
อยุธยามาจากไหน / สุจิตต์ วงษ์เทศ
by Sučhit Wongthēt, 1945-
สุจิตต์ วงษ์เทศ, 1945-
[Bangkok] : Samnakphim Nātāhǣk, 2561 [2018]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์ นาตาแฮก, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Phra Kǣo Mō̜rakot mā čhāk nai? / Sučhit Wongthēt
พระแก้วมรกตมาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ
 
 
Ngān sop yuk rǣk ʻUsākhanē / Sučhit Wongthēt
งานศพยุคแรกอุษาคเนย์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ
by Sučhit Wongthēt, 1945-
สุจิตต์ วงษ์เทศ, 1945-
[Bangkok, Thailand] : Samnakphim Nātāhǣk, 2560 [2017]
[Bangkok, Thailand] : สำนักพิมพ์นาตาแฮก, 2560
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Rō̜i ʻEt mā čhāk nai? / dōi Sučhit Wongthēt
ร้อยเอ็ด มาจากไหน? / โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
by Sučhit Wongthēt, 1945-
สุจิตต์ วงษ์เทศ, 1945
Krung Thēp : Samnakphim Mǣ Khamphāng, 2555 [2012]
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แม่คำผาง, 2555
 
 
Mǣnāng mư̄ang / Sučhit Wongthēt
แม่นางเมือง / สุจิตต์ วงศ์เทศ
by Sučhit Wongthēt, 1945-
สุจิตต์ วงศ์เทศ, 1945-
Krung Thēp : KD Fund : Čhatčhamnāi dōi Ngān Dī, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : KD Fund : จัดจำหน่ายโดย งานดี, 2552
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.