National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"Suga, Hidemi, 1949-"
Sort by:
 
 
Yoshimoto Takaaki no jidai / Suga Hidemi
吉本隆明の時代 / 絓秀実
by Suga, Hidemi, 1949-
絓秀実, 1949-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Sakuhinsha, 2008 , ©2008
東京 : 株式会社作品社, 2008
BookBook [still image, volume]
 
 
Kakumeiteki na, amari ni kakumeiteki na : "1968-nen no kakumei" shiron / Suga Hidemi
革命的な、あまりに革命的な : 「1968年の革命」史論 / 絓秀実
by Suga, Hidemi, 1949-
絓秀実, 1949-
Tōkyō : Sakuhinsha, 2003
東京: 作品社, 2003
 
 
Han genpatsu no shisōshi : reisen kara Fukushima e / Suga Hidemi
反原発の思想史 : 冷戦からフクシマへ / 絓秀実
by Suga, Hidemi, 1949-
絓秀実, 1949-
Tōkyō : Chikuma Shobō, 2012
東京 : 筑摩書房, 2012
 
 
"Teikoku" no bungaku : sensō to "taigyaku" no aida / Suga Hidemi
「帝国」の文学 : 戦争と「大逆」の間 / 絓秀実
by Suga, Hidemi, 1949-
絓秀実, 1949-
Tōkyō : Ibunsha, 2001
東京 : 以文社, 2001
 
 
Nippon no chishikijin / [chosha] Suga Hidemi,Takazawa Shūji,Miyazaki Tetsuya
ニッポンの知識人/ [著者] 絓秀実, 高沢秀次, 宮崎哲弥
by Suga, Hidemi, 1949-
絓秀実, 1949-
Tōkyō : Besutoserāzu, 1999
東京: ベストセラーズ, 1999
 
 
Nihon kindai bungaku no "tanjō" : genbun itchi undō to nashonarizumu / Suga Hidemi
日本近代文学の《誕生》 : 言文一致運動とナショナリズム / 絓秀実
by Suga, Hidemi, 1949-
絓秀実, 1949-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Ōta Shuppan, 1995 , ©1995
東京 : 株式会社太田出版, 1995
BookBook [text, volume]
 
 
Hanada Kiyoteru : suna no perusona / Suga Hidemi
花田清輝 : 砂のペルソナ / 絓秀実
by Suga, Hidemi, 1949-
絓秀実, 1949-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Kōdansha, 1982 , ©1982
東京 : 株式会社講談社, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
1968-nen / Suga Hidemi
1968年 / 絓秀実
by Suga, Hidemi, 1949-
絓秀実, 1949-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Chikuma Shobō, 2006 , ©2006
東京 : 株式会社筑摩書房, 2006
BookBook [text, volume]
 
 
1968 / Suga Hidemi
1968 / 絓秀実
Tōkyō : Sakuhinsha 2005
東京 : 作品社 2005
 
 
Neoribe-kasuru kōkyōken : kaimetsusuru daigaku, shimin shakai kara no jiritsu / Suga Hidemi, Hanasaki Masanosuke hen
ネオリベ化する公共圈 : 壊滅する大学・市民社会からの自律 / 絓秀実, 花咲政之輔編
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Akashi Shoten, 2006 , ©2006
東京 : 株式会社明石書店, 2006
BookBook [text, volume]
 
 
Nakagami Kenji hatsugen shūsei / [ Karatani Kōjin, Suga Hidemi hen]
中上健次発言集成/ [ 柄谷行人, 絓秀実編]
by Nakagami, Kenji
中上健次
Tōkyō : Daisan Bunmeisha, 1995-
東京 : 第三文明社, 1995-
 
 
Hihyō no toriāde = Triade : bungaku no "naibu" to "gaibu" o meguru saizensen no kuritikku o tokiakasu / intavyū Hasumi Shigehiko, Karatani Kōjin,...
批評のトリアーデ = Triade : 文学の〈内部〉と〈外部〉をめぐる最前線のクリティックを解き明かす / インタヴュー蓮實重彥, 柄谷行人, 中上健次 ; インタヴュアー絓秀實, 渡部直巳, 江中直紀
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Toreviru : hatsubai Riburopōto, 1985 , ©1985
東京 : 株式会社トレヴィル : 発売リブロポート, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Datsu genpatsu "iron" / Ichida Yoshihiko ...[et.al.]
脫原発「異論」 / 市田良彦...[et.al.]
Tōkyō : Sakuhinsha, 2011
東京 : 作品社, 2011
 
 
Left alone : jizokusuru nyū refuto no "68-nen kakumei" / Suga Hidemi, Izuchi Kishū, Matsuda Masao, Nishibe Susumu, Karatani Kōjin, Tsumura Takashi, Hanasaki...
Left alone : 持続するニューレフトの「68年革命」 / 絓秀実, 井土紀州, 松田政男, 西部邁, 柄谷行人, 津村喬, 花咲政之輔, 上野昂志, 丹生谷貴志
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Akashi Shoten, 2005 , ©2005
東京 : 株式会社明石書店, 2005
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.