National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Sunthorn Na-Rangsi"
Sort by:
 
 
Chīwit Thai lāi rot / Sunthō̜n Na Rangsī
ชีวิตไทยหลายรส / สุนทร ณ รังษี
by Sunthorn Na-Rangsi
Phra Nakhō̜n : Khlang Witthayā, 2509 [1966]
พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๙
BookBook [text, volume]
 
 
Phuttha pratyā čhāk phra traipidok / Sunthō̜n Na Rangsī
พุทธปรัชญา จากพระไตรปิฏก / สุนทร ณ รังษี
by Sunthorn Na-Rangsi
สุนทร ณ รังษี
Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๕๐
 
 
A topic index of the Sutta Pitaka / Peter A. Jackson ; editor, Sunthō̜n Na Rangsī = Datchanī sap thamma nai Phrasuttantapidok / Pitœ̄ ʻE. Čhǣksan ;...
A topic index of the Sutta Pitaka / Peter A. Jackson ; editor, Sunthorn Na-Rangsi = ดรรชนีศัพท์ธรรมะ ในพระสุตตันตปิฏก / ปีเตอร์ เอ.แจ็คสัน ; บรรณาธิการ, สุนทร ณ รังษี
Uniform title: Topic index of the Sutta Pitaka. English & Thai
by Jackson, Peter A
[Bangkok] : Samnakphim Chulalongkon Mahawitthayalai : Chatchamnai doi Sun Nangsu Mahawitthayalai, Chulalongkon Mahawitthayalai, 2529 [1986]
 
 
ʻAnusō̜n nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Phisēt Dō̜.Rō̜. Sunthō̜n Na Rangsī, Rātchabandit Mō̜.Pō̜.Chō̜.,...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุนทร ณ รังษี, ราชบัณฑิต ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร, แขวงบางขุนพรหม, เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร, วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Na Rangsī, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัว ณ รังษี, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.