National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 4 of 4 Results for author:"Tao, Yinghui"
Sort by:
 
 
Cai Yuanpei nian pu / Tao Yinghui zhu ; [bian zhe Zhong yang yan jiu yuan jin tai shi yan jiu suo]
蔡元培年譜 / 陶英惠著 ; [編者中央研究院近代史研究所]
by Tao, Yinghui
陶英惠
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 65- [1976-
臺北 : 中央研究院近代史研究所, 民國65- [1976-
 
 
Dian xing zai su xi : zhui huai Zhong yang yan jiu yuan liu wei yi gu yuan zhang / Tao Yinghui zhu
典型在夙昔 : 追懷中央研究院六位已故院長 / 陶英惠著
by Tao, Yinghui
陶英惠
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2007
臺北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2007
 
 
Jiang Feng shu jian xin bian / Tao Yinghui ji zhu
蔣馮書簡新編 / 陶英惠輯註
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
蔣介石, 1887-1975
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, 2010
臺北 : 臺灣學生書局, 2010
 
 
Za gen Taiwan liu shi nian : bai wan ren de fen dou, cheng zhang, rong he / [bian ji wei yuan Zhang Yufa, Tao Yinghui, Wang Deyi]
紥根臺灣六十年 : 百萬人的奮鬥, 成長, 融合 / [編輯委員張玉法, 陶英惠, 王德毅]
Taibei Shi : Bo hai tang wen hua you xian gong si, Minguo 98 [2009]
臺北市 : 渤海堂文化事業有限公司, 民國 98 [2009]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.