National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:"Wachirayānwarōrot, Prince, Supreme Patriarch, 1859-1921"
Sort by:
 
 
Phrathammathētsanā rư̄ang : botbāt Phraphutthasātsanā kap kānpō̜ngkan læ kānpokkhō̜ng pathēt / dōi Somdet Phra Mahā Samanachao Krom...
ພຣະທັມມະເທສນາ ເຣື່ອງ : ບົທບາທ ພຣະພຸທສາສນາ ກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະປົກຄອງປະເທດ / ໂດຍ ສົມເດັດພຣະມະຫາສມນະເຈົ້າ ກຣົມພຣະວະຊິຣະຍານວະໂຣຣົສ
Uniform title: Phrathammathetsana mongkhonwisetkatha. Thai
by Wachirayanwarorot, Prince, Supreme Patriarch, 1859-1921
Vīangchan : Yaovaphutthikasamākhom, 1967
ວຽງຈັນ : ເຍົາວະພຸທທິກະສະມາຄົມ, ໑໙໖໗
 
 
Raya thang Somdet Phra Maha Samanachao ... sadet truat kan khana song Monthon fai nu Ph.S. 2457 / doi Somdet Phra Maha Samana Chao Krommaphraya Wachirayanwarorot
ระยะทางสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ... เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2457 / โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมวชิรญาณวโรรส
by Wachirayanwarorot, Prince, Supreme Patriarch, 1859-1921
[Krung Thep ... ] : `Ong Kan Kha khong Khuru Sapha, 2504 [1961]
 
 
ʻAtthasāt kan thī 1-2 / khō̜ng Somdet Phramahāsamanačhao Kromphrayā Wachirayānwarōrot
อรรถศาสน์ กัณฑ์ที่ ๑-๒ / ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
by Wachirayānwarōrot, Prince, Supreme Patriarch, 1859-1921
วชิรญาณวโรรส, Prince, Supreme Patriarch, 1859-1921
Phra Nakhō̜n : Lūang Sawatdisō̜rayut, 2498 [1955]
พระนคร : หลวงสวัสดิสรยุทธ, ๒๔๙๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
 
Nangsư̄ rư̄ang ʻot mai dai, nai panhā, čham klā khit (kling khrok khưn khao dang nī) / khō̜ng Nō̜. Rin
หนังสือเรื่อง อดไม่ได้, ในปัญหา, จำกล้าคิด กลิ้งครกขึ้นเขาดังนี้/ ของ น.รินทร์
Phra Nakhō̜n : [Publisher not identified], Rō̜.Sō̜. 131 [1912]
พระนคร : [Publisher not identified], ร.ศ. ๑๓๑
BookBook [text, computer disc]
 
 
Wat Bō̜wo̜raniwētwihān læ Mahāmakutrātchawitthayālai nai phrabō̜rommarāchūpatham phimdōi sadet phrarātchakuson nai kānphrarātchaphithī...
วัดบวรนิเวศวิหาร และ มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๘
Krung Thēp : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān læ Mahāmakutrātchawitthayālai, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร และมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.