National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Wang, Boxiang"
Sort by:
 
 
Chun qiu Zuo zhuan du ben / [Zuoqiu Ming zhu] ; Wang Boxiang xuan zhu ; Zhonghua shu ju bian
春秋左傳讀本 / [左丘明著] ; 王伯祥選注 ; 中華書局編
by Zuoqiu, Ming
左丘明
Xianggang : Zhonghua shu ju, 1959
香港 : 中華書局, 1959
 
 
Shi ji xuan [Sima Qian zhu] Wang Boxiang xuan zhu
史記选 [司馬遷著] 王伯祥选注
by Sima, Qian, approximately 145 B.C.-approximately 86 B. C
司马迁, approximately 145-approximately 86 B. C
Beijing, Ren min wen xue chu ban she, 1973
北京, 人民文学出版社, 1973
BookBook [text, volume]
 
 
Zuo zhuan du ben / Wang Boxiang xuan zhu
左傳讀本 / 王伯祥選注
Uniform title: Zuo zhuan
左傳
by Zuoqiu, Ming
左丘明
Shanghai : Kai ming shu dian, Minguo 37 [1948]
上海 : 開明書店, 民國37 [1948]
 
 
Shi ji xuan / Wang Boxiang xuan zhu
史记选 / 王伯祥选注
Uniform title: Shi ji. Selections
史记. Selections
by Sima, Qian, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C
司马迁, approximately 145-approximately 86 B. C
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Huang shu ; E meng / Wang Fuzhi zhu ; Wang Boxiang jiao dian
黄書 : 噩夢 / 王夫之著 ; 王伯祥校點
Uniform title: Huang shu
黄書
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Beijing : Gu ji chu ban she, 1956
北京 : 古籍出版社, 1956
 
 
Zhongguo xue shu shi jiang hua / Yang Dongchun zhu. Zhongguo xue shu si xiang yan jin shi / Wang Boxiang, Zhou Zhenfu zhu. Zhongguo xue shu ti xi / Wang Zhixin bian zhu
中國學術史講話 / 楊東蓴著. 中國學術思想演進史 / 王伯祥, 周振甫著. 中國學術體系 / 王治心編著
by Yang, Dongchun
楊東蓴
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海 : 上海書店, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.