National Library of Australia

Showing 1 - 4 of 4 Results for author:"Wang, Hongjia"
Sort by:
 
 
Zhongguo xin jiao yu feng bao = Zhong guo xin jiao yu feng bao / Wang Hongjia zhu
中国新教育風暴 = Zhong guo xin jiao yu feng bao / 王宏甲著
by Wang, Hongjia
王宏甲
Beijing : Beijing chu ban she, 2004
北京 : 北京出版社, 2004
 
 
Xin jiao yu feng bao / Wang Hongjia zhu
新教育风暴 / 王宏甲著
by Wang, Hongjia
王宏甲
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2009
北京 : 作家出版社, 2009
 
 
Shen yan / [Wang Hongjia]
神驗 / [王宏甲]
by Wang, Hongjia
王宏甲
Xiamen Gulangyu : Lu jiang chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
厦门鼓浪屿 : 鹭江出版社 : 福建省新華書店发行, 1986
 
 
Nong min : Zhongguo yi hu nong min de bai nian li shi / Wang Hongjia, Liu Jian zhu
农民 : 中国一戶农民的百年历史 / 王宏甲, 刘建著
by Wang, Hongjia, 1953-
王宏甲, 1953-
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2013
北京 : 中国青年出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.