National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 21 - 28 of 28 Results for author:"Wang, Xuewen"
Sort by:
 
 
Lun zhong gong de jiao yu gai ge / Wang Xuewen zhuan
論中共的教育改革 / 汪學文撰
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei Shi : Li ming wen hua, 1978
臺北市 : 黎明文化, 1978
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
by Wang, Xuewen
[Taipei] : World Anti-Communist League, China Chapter : Asian Peoples' Anti-Communist League, 1980
 
 
Zhongguo gu dai jing ji si xiang ji zhi du, Tianji Renyi zhu, Wang Xuewen yi
中國古代經济思想及制度, 田畸仁義著, 王學文譯
Uniform title: Shina kodai keizai shisō oyobi seido. Chinese
支那古代經濟思想及制度. Chinese
by Tazaki, Masayoshi, 1880-
田畸仁義, 1880-
[Taibei, Taiwan shang wu yin shu guan, 1965]
[臺北, 臺灣商務印書館, 1965]
 
 
Taiwan Haixia liang an ge zhong ti zhi zhi bi jiao yan jiu / Wang Xuewen zhu bian
台灣海峽兩岸各種體制之比較硏究 / 汪學文主編
Taibei Shi : Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan jiu zhong xin, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 國立政治大學國際關係硏究中心, 民國 76 [1987]
 
 
Zhongguo gu dai jing ji si xiang ji zhi du / [Ri] Tianqi Renyi zhu ; Wang Xuewen yi
中國古代經濟思想及制度 / [日]田崎仁義著 ; 王學文譯
Uniform title: Shina kodai keizai shisō oyobi seido. Chinese
by Tazaki, Masayoshi, 1880-
田崎仁義, 1880-
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2015
太原市 : 山西人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhi wu xue ming jie shi / Ding Guangqi, Wang Xuewen bian
植物学名解释 / 丁广奇, 王学文编
Beijing : Ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Jia zhi jia ge yu li run / Makesi ; [Wang Xuewen, He Xilin yi]
價值價格與利潤 / 馬克思 ; [王學文, 何錫麟譯]
by Marx, Karl, 1818-1883
Beijing : San lian shu dian, 1950
北京 : 三聯書店, 1950
 
 
by Knapp, David E
Greenbelt, Md. : National Aeronautics and Space Administration, Goddard Space Flight Center, [2000]
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.