National Library of Australia

Showing 21 - 23 of 23 Results for author:"Wičhitmāttrā (Sangā) Khun, 1897-1980"
Sort by:
 
 
Krung Thep : Munnithi Khun Wichitmattra (Sanga Kanchanakkhaphan, [2540 i.e. 1997]
 
 
Nangsư thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūang Phichaibandit Pō̜.Mō̜.,Thō̜.Chō̜. na mēn nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat...
หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพิชัยบัณฑิต ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Lūang Phichaibandit : Kō̜ng Bannāthikān Wārasān Mư̄ang Bōrān], 2522 [1979]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวหลวงพิชัยบัณฑิต : กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ], 2522 [1979]
 
 
Nithān samrap dek læ chāobān bāng rư̄ang / phīnō̧ng Krim ; prakō̧p phāp khīan læ phāp sī 6 phāp, Krēhāt...
นิทานสำหรับเด็กและชาวบ้าน บางเรื่อง / พี่น้องกริมม์ ; ประกอบภาพเขียนและภาพสี ๖ ภาพ, เกร์ฮ่าร์ด โอเบอร์แลนเดอร์ เป็นผู้เขียน ; ผู้แปล, ฮารัลด์ ฮุนดีฮุส, ขุนวิจิตรมาตรา, แก้วกัลยา จีรพันธุ์
Uniform title: Kinder- und Hausmärchen. English. Selections
[Mainz : (s.l.), 2508 i.e. 1965]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.