National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 23 Results for author:"Wichitmattra (Sanga), Khun, 1897-1980"
Sort by:
 
 
Phūmisāt Sunthō̜n Phū / Kānčhanākkhaphan
ภูมิศาสตร์ สุนธรภู่ / กาณจนาคพันธุ์
by Wičhitmāttrā (Sangā) Khun, 1897-1980
วิจิตรมาตรา (สง่า) ขุน, 1897-1980
Phra Nakhō̜n : Bamrung Sān, 2513 [1970] , Phra Nakhō̜n : Rūam Sān phūthǣnčhamnāi, 2513 [1970]
พระนคร : บำรุงสาส์น, ๒๕๑๓ , พระนคร : รวมสาส์น ผู้แทนจำหน่าย, ๒๕๑๓
BookBook [text, volume]
 
 
by Wichitmattra (Sanga), Khun, 1897-1980
Kotho. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Samnakphim Ruangsin, 2519 [1976]
 
 
by Wičhitmāttrā (Sangā), Khun, 1897-1980
Krung Thēp: Bamrungsān : Rūamsān phūthǣn čhamnāi, 2513 [1970]
 
 
by Wichitmattra (Sanga), Khun, 1897-1980
Krung Thep : Munnithi Khun Wichitmattra (Sanga Kanchanakkhaphan), 2542- [1999]-
 
 
Lak Thai / dōi Khun Wičhitmāttrā (Sangā Kančhanākkhaphan
หลักไทย / โดยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์)
by Wičhitmāttrā (Sangā), Khun, 1897-1980
วิจิตรมาตรา (สง่า), ขุน, 1897-1980
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Chān Kānčhanākkhaphan], 2556 [2013]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายชาญ กาญจนาคพันธุ์], ๒๕๕๖
 
 
Lak Thai / dōi Khun Wičhitmāttrā
หลักไทย / โดย ขุนวิจิตรมาตรา
by Wičhitmāttrā (Sangā), Khun, 1897-1980
วิจิตรมาตรา (สง่า), ขุน, 1897-1980
Phra Nakhō̜n : ʻŌdīen Satō, 2506 [1963]
พระนคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๐๖
BookBook [text, volume]
 
 
Mư̄awān nī tō̜n dēk klō̜ng Bāng Lūang lēm 1 / Kānčhanākhaphan
เมื่อวานนี้ ตอน เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1 / กาญจนาคพันธุ์
by Wičhitmāttrā (Sangā), Khun, 1897-1980
วิจิตรมาตรา (สง่า), ขุน, 1897-1980
Kō̜Thō̜. [Bangkok] : Rư̄angsin, 2520 [1977]
กท. [Bangkok] : เรืองศิลป์, ๒๕๒๐
BookBook [text, volume]
 
 
Prawat kānkhā Thai / Khun Wičhitmāttrā
ประวัติการค้าไทย / ขุนวิจิตรมาตรา
by Wichitmattra (Sanga), Khun, 1897-1980
Phra Nakhō̜n : Rūam Sān, 2516 [1973]
พระนคร : รวมสาส์น, ๒๕๑๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sō̜ng fang Lamnam Čhaophrayā / dōi Khun Wičhitmāttrā
สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา / โดย ขุนวิจิตรมาตรา
by Wičhitmāttrā (Sangā), Khun, 1897-1980
วิจิตรมาตรา (สง่า), ขุน, 1897-1980
Phra Nakhō̜n : Wiwat Phūphakdī, 2509 [1966]
พระนคร : วิวัฒน์ ภู่ำภักดี, ๒๕๐๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lak Thai / Khun Wičhitmāttrā
หลักไทย / ขุนวิจิตรมาตรา
by Wičhitmāttrā (Sangā), Khun, 1897-1980
วิจิตรมาตรา (สังกา), ขุน, 1897-1980
Krung Thēp : Bandit Kanphim, 2518 [1975]
กรุงเทพฯ : บัณฑิตการพิมพ์, 2518
 
 
Sing thī khit hen nai rư̄ang khāwī / Khun Wičhitmāttrā
สิ่งที่คิดเห็นในเรื่องคาวี / ขุนวิจิตรมาตรา
by Wičhitmāttrā (Sangā), Khun, 1897-1980
วิจิตรมาตรา (สง่า), ขุน, 1897-1980
Phra Nakhō̜n : Sānsawan, 2515 [1969]
พระนคร : สาส์นสวรรค์, ๒๕๑๕
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.