National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 84 Results for author:"Witthayākō̜n Chīangkūn, 1946-"
Sort by:
 
 
by Witthayakon Chiangkun, 1946-
[Bangkok] : Samnakphim Phluk ; Nonthaburi : Nangsu Sainam chatchamnai thuaprathet, 2534 [1991]
 
 
Panhā læ thāng ʻō̧k khong kānmư̄ang Thai / Witthayākō̜n Chīangkūn
ปัญหาและทางออกของการเมืองไทย / โดย วิทยากร เชียงกูล. ชมรมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
by Witthayākō̜n Chīangkūn, 1946-
วิทยากร เชียงกูล
Pathum Thānī : Chomrom Naksưksā Witthayālai Nawattakam Sangkhom, Mahāwitthayālai Rangsit, 2551 [2008]
ปทุมธานี : ชมรมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551
 
 
Patirūp Prathēt Thai / Witthayākǭn Chīangkūn
ปฏิรูปประเทศไทย / วิทยากร เชียงกูล
by Witthayākō̜n Chīangkūn, 1946-
วิทยากร เชียงกูล, 1946-
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2553
 
 
by Witthayakon Chiangkun, 1946-
[Krung Thep Maha Nakhon] : Sattha : Winyan chatchamnai, 2522 [1979]
 
 
by Witthayakon Chiangkun, 1946-
[Bangkok] : Samnakphim Phaluk : Saisong Sainam chatchamnai, 2528 [1985]
 
 
by Witthayakon Chiangkun, 1946-
Krung Thep : Samnakphim Mingmit : Chonniyom chatchamnai, 2541 [1998]
 
 
Mǭng mum mai wikrit sētthakit lōk / Witthayākǭn Chīangkūn
มองมุมใหม่ วิกฤตเศรษฐกิจโลก / วิทยากร เชียงกูล
by Witthayākǭn Chīangkūn, 1946-
วิทยากร เชียงกูล, 1946-
Krung Thēp : Samnakphim Ban Phraʻāthit, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2552
 
 
Nǣo thāng prap khō̧rapchan yāng dai phon : prīapthīap Thai kap prathēt ʻư̄n / Witthayākō̜n Chīangkūn
แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล : เปรียบเทียบไทย กับประเทศอื่น / วิทยากร เชียงกูล
by Witthayākō̜n Chīangkūn, 1946-
วิทยากร เชียงกูล
Krung Thēp: Sāithān, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2549
 
 
Kānrīanrū yāng mī prasitthiphāp / Witthayākō̜n Chīangkūn
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล
by Witthayākō̜n Chīangkūn, 1946-
วิทยากร เชียงกูล
Krung Thēp : Sāithān, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2549
 
 
by Witthayakon Chiangkun, 1946-
Krung Thep : Samnakphim 222 : Chatchamnai doi Than Ruam Ho, 2538 [1995]
 
 
by Witthayakon Chiangkun, 1946-
Krung Thep : Borisat Samnakphim `Athit : Chatchamnai doi Borisat Suksit Sayam, 2525 [1982]
 
 
 
 
Nangsu di nai rop sattawat / Witthayakon Chiangkun
หนังสือดีในรอบศตวรรษ / วิทยากร เชียงกูล
by Witthayakon Chiangkun, 1946-
วิทยากร เชียงกูล, 1946-
Krung Thep : Samnakphim Mingmit, 2542 [1999]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มิ่งมิตร, 2542 [1999]
 
 
Kāo khām rabō̜p Thaksin sū sēnthāng patirūp kānmư̄ang-sētthakit / Witthayākō̜n Chīangkūn
ก้าวข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง-เศรษฐกิจ / วิทยากร เชียงกูล
by Witthayākō̜n Chīangkūn, 1946-
วิทยากร เชียงกูล, 1946-
Krung Thēp : Bān Phraʻāthit, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550
 
 
by Witthayākō̜n Chīangkun, 1946-
Krung Thēp : Khrōngkān Wičhai Chumchon phư̄a Kānphatthanā : čhatčhamnāi dōi Sāinam, 2530 [1987]
 
 
by Witthayakon Chiangkun, 1946-
[Bangkok] : Samnakphim Phluk : Chatchamnai doi Nangsu Sainam, 2533 [1990]
 
 
by Witthayakon Chiangkun, 1946-
Krungthep : Phasiko : Suksit Sayam chatchamnai, 2522 [1979]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.