National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"Xiao, Weiyun"
Sort by:
 
 
Xian fa xue gai lun / Xiao Weiyun, Wei Dingren, Baoyinhuriyakeqi bian zhu
宪法学概论/ 萧蔚云,魏定仁,宝音胡日雅克琪编著
by Xiao, Weiyun
萧蔚云
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 北京大学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Xiao Weiyun lun Gang Ao zheng zhi ti zhi / Wang Yu bian
蕭蔚雲論港澳政治體制 / 王禹編
by Xiao, Weiyun
蕭蔚雲
Aomen : San lian chu ban (Aomen) you xian gong si, 2015 nian 1 yue , ©2015
澳門 : 三聯出版(澳門)有限公司, 2015年1月
BookBook [text, volume]
 
 
Lun xian fa / Xiao Weiyun zhu
论宪法 / 肖蔚云著
by Xiao, Weiyun
肖蔚云
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004
北京 : 北京大学出版社, 2004
 
 
Aomen xian xing fa lü hui bian / zhu bian Xiao Weiyun
澳门现行法律汇编 / 主编肖蔚云
by Macau (China : Special Administrative Region)
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1994-<1998 >
北京 : 北京大学出版社, 1994-<1998 >
 
 
Xianggang ji ben fa jiang zuo / Xiao Weiyun zhu bi
香港基本法讲座 / 肖蔚云主笔
Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she, 1996
北京 : 中国广播电视出版社, 1996
 
 
Yi guo liang zhi yu Xianggang ji ben fa lü zhi du / Xiao Weiyun zhu bian
一国兩制与香港基本法律制度 / 肖蔚云主编
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing shou, 1990
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Xianggang ji ben fa de cheng gong shi jian / Xiao Weiyun zhu bian
香港基本法的成功实践 / 肖蔚云主编
Beijing : Beijing da xue zhu ban she, 2000
北京 : 北京大学出版社, 2000
 
 
Yi fa zhi Ao yu wen ding fa zhan : Aomen Tebie Xingzhengqu ji ben fa shi shi liang zhou nian ji nian yan tao hui lun wen ji / Xiao Weiyun, Yang Yunzhong, Rao Geping zhu bian
依法治澳與穩定發展 : 澳门特别行政區基本法實施两周年紀念研討會論文集 / 蕭蔚雲, 楊允中, 饒戈平主编
by Aomen Tebie Xingzhengqu ji ben fa shi shi liang zhou nian ji nian yan tao hui (2001 : Aomen)
澳门特别行政区基本法实施两周年纪念研讨会 (2001 : 澳门)
Aomen : Aomen ke ji da xue : Aomen ji ben fa tui guang xie hui, 2002
澳門 : 澳門科技大學 : 澳門基本法推廣協會, 2002
BookBook [text, volume]
 
 
Xian fa yu Gang Ao ji ben fa li lun yu shi jian yan jiu : ji nian Xiao Weiyun jiao shou ba shi hua dan zhi qing ji / Beijing da xue xian fa yu xing zheng fa yan jiu zhong xin...
宪法与港澳基本法理论与实践硏究 : 纪念肖蔚云敎授八十华诞志庆集 / 北京大学宪法与行政法研究中心编著
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2004
北京市 : 北京大学出版社, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.