National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"Xinjiang ren min chu ban she"
Sort by:
 
 
Li Shan Xinjiang hua ji / [Xinjiang ren min chu ban she bian ji chu ban]
李山新疆画集/ [新疆人民出版社编辑出版]
by Li, Shan
李山
[Urumchi] : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1982
[Urumchi] : 新疆人民出版社: 新疆新华书店发行, 1982
 
 
Zhang wo li shi fa zhan de zong qu shi / [Xinjiang ren min chu ban she bian ji]
掌握历史发展的总趋势 / [新疆人民出版社编辑]
[Hong Kong : s.n., 1979?]
 
 
Xinjiang mei shu xin zuo xuan = Xinjiang güzel sen'et yengi eserliridin tallanma / [Xinjiang ren min chu ban she bian ji]
新疆美朮新作选 = Xinjiang güzel sen'et yengi eserliridin ta llanma / [新疆人民出版社编辑]
[Wulumuqi?] : Xinjiang ren min chu ban she, 1975
[烏鲁木齐?] : 新疆人民出版社, 1975
 
 
Xinjiang shao shu min zu duan pian xiao shuo ji / [Xinjiang ren min chu ban she bian ji chu ban]
新疆少数民族短篇小說集 / [新疆人民出版社编辑出版]
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1982
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1982
 
 
Keshiga'er su xie / Huang Zhou ; [Xinjiang ren min chu ban she bian ji]
喀什噶尔速写 / 黄冑 ; [新疆人民出版社编辑]
by Huang, Zhou
黄冑
[Wulumuqi shi] : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1981
[乌魯木齐市] : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1981
 
 
Tianshan = The Tianshan mountains / [bian ji chu ban Xinjiang ren min chu ban she]
天山 = The Tianshan mountains / [编辑出版新疆人民出版社]
[Urumchi : Gai she], 1980
[Urumchi : 该社], 1980
 
 
Zhao Yixiong Xinjiang you hua xie sheng = Zhao Yixüng ning Xinjiangda sizoian may boyak resimliri / [Xinjiang ren min chu ban she bian ji]
赵以雄新疆油画写生 = Zhao Yixüng ning Xinjiangda sizoian may boyak resimliri / [新疆人民出版社编辑]
by Zhao, Yixiong
赵以雄
[Urmchi] : Xinjiang ren min chu ban she, 1980
[Urmchi] : 新疆人民出版社, 1980
 
 
Tian shan zan ge [music] : Xinjiang ge ming ge qu xuan / Xinjiang ren min chu ban she bian
天山赞歌 : 新疆革命歌曲选 / 新疆人民出版社编
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1977
北京 : 人民音乐出版社, 1977
 
 
Zai ge xing / Huang Zhou ; [Xinjiang ren min chu ban she bian ji chu ban]
載歌行/ 黄冑;[新疆人民出版社编辑出版]
by Huang, Zhou
黄冑
[Urumchi] : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1982
[Urumchi] : 新疆人民出版社: 新疆新华书店发行, 1982
 
 
Ye Qianyu wu dao hua ce / [Xinjiang ren min chu ban she bian ji chu ban]
葉淺予舞蹈畫册 / [新疆人民出版社编辑出版]
by Ye, Qianyu, 1907-
葉淺予, 1907-
[Urumchi] : Xin jiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1982
[Urumchi] : 新疆人民出版社 : 新疆新华书店发行, 1982
 
 
Han Wei ci dian
汉维词典
[Wulumuqi?] : Xinjiang ren min chu ban she, 1974
乌鲁木斉: 新疆人民出版社, 1974
 
 
Xinjiang li shi lun wen xu ji / ben she bian
新疆历史论文续集 / 本社编
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1982
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1982
 
 
Kai chuang min zu tuan jie de xin ju mian : Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu min zu tuan jie biao zhang da hui zhuan ji / [Xinjiang ren min chu ban she bian ji chu ban]
开创民族团结的新局面 : 新疆维吾尔自治区民族团结表彰大会专辑 / [新疆人民出版社编辑出版]
by Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu min zu tuan jie biao zhang da hui (1982)
新疆维吾尔自治区民族团结表彰大会 (1982)
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1983
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1983
 
 
Tulufan Bozikelike Shiku / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu bo wu guan, Xinjiang ren min chu ban she bian ; [zhuan wen Jia Yingyi ... et al. ; she ying Feng Pei, Jisumaochun, An...
吐鲁番伯孜克里克石窟 / 新疆维吾尔自治区博物馆, 新疆人民出版社编 ; [撰文贾应逸 ... et al. ; 摄影冯斐, 暨苏茂春, 安地 ; 絵图潘丁丁, 杨丰]
[Urumchi] : Xinjiang ren min chu ban she ; [Shanghai] : Fa xing Shanghai ren min mei shu chu ban she, [1990]
[Urumchi] : 新疆人民出版社 ; [Shanghai] : 发行上海人民美术出版社, [1990]
 
 
Hasake zu min jian gu shi / Jiao Shaye, Zhang Yunlong deng fan yi zheng li ; [Xinjiang ren min chu ban she bian ji]
哈萨克族民间故事/ 焦沙耶,张运隆等翻译整理;[新疆人民出版社编辑]
[Hong Kong? : s.n., between 1982 and 1988]
 
 
Xinjiang Weiwu'er jian zhu zhuang shi tu an zi liao = Shinjiang uyghurlirining öy-imarătnă qishliridin ülgilăr / Teng Shaowen, Zhang Shengyi, Zhang Hongkui sou ji...
新疆维吾尔建筑装饰图案资料 = Shinjiiang uyghurlirining öy-imarätnä qishliridin ülgilär / 縢绍文, 张胜仪, 张宏奎搜集 ; 李安宁整理 ; [新疆人民出版社编辑]
[Wulumuqi] : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1979
[乌鲁木齐] : 新疆人民出版社 : 新疆新华书店发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.