National Library of Australia

Showing 1 - 3 of 3 Results for author:"Yan, Qingxiang"
Sort by:
 
 
Zhongguo da lu jiao yu yan jiu : zheng ce yu zhi du / Yan Qingxiang zhu
中國大陸教育研究 : 政策與制度 / 顔慶祥著
by Yan, Qingxiang
顔慶祥
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, 2004
台北市 : 五南圖書出版公司, 2004
 
 
Gongzi yu xian dai zheng zhi = Confucius & the modern world / Yan Qingxiang
孔子與現代政治 = Confucius & the modern world / 嚴慶祥
by Yan, Qingxiang
嚴慶祥
[Xianggang?] : [Chu ban zhe que], [1980?]
[香港?] : [出版者缺], [1980?]
BookBook [text, volume]
 
 
Qi ming wei xin : Kongzi xue shuo yu xian dai si xiang = Confucius and the modern world / zuo zhe Yan Qingxiang
其命維新 : 孔子學說與現代思想 = Confucius and the modern world / 作者嚴慶祥
by Yan, Qingxiang
嚴慶祥
Taibei shi : Cai tuan fa ren Dong shi ji jin hui, Minguo 74 [1985]
台北市 : 財團法人董氏基金會, 民國74 [1985]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.