National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 3 of 3 Results for author:"Yu, Runsheng"
Sort by:
 
 
Huang Yanpei yu Zhongguo min zhu jian guo hui = Huangyanpei yu Zhongguo minzhu jianguohui / Yu Runsheng zhu
黄炎培与中国民主建国会 = Huangyanpei yu Zhongguo minzhu jianguohui / 俞润生著
by Yu, Runsheng
俞润生
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2004
广州 : 广东人民出版社, 2004
 
 
Yu Runsheng xian sheng fang wen ji lu / jiao yue Guo Tingyi ; fang wen zhe Shen Yunlong ; ji lu Lin Quan ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
于潤生先生訪問紀錄 / 校閱郭廷以 ; 訪問者沈雲龍 ; 紀錄林泉 ; [編印者中央硏究院近代史硏究所]
by Yu, Runsheng, 1898-
于潤生, 1898-
Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 75 [1986]
臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國75 [1986]
BookBook [text, volume]
 
 
Yao Xueyin yan jiu zhuan ji / Yao Beihua, He Guozhang, Yu Runsheng bian
姚雪垠硏究专集 / 姚北桦, 贺国璋, 俞润生编
Zhengzhou Shi : Huanghe wen yi chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
郑州市 : 黄河文艺出版社 : 河南省新华书店发行, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.