National Library of Australia

Showing 1 - 2 of 2 Results for author:"Zhang, Jianfei"
Sort by:
 
 
Lu Xun shi hua xiao shuo yan jiu = Luxun shihua xiaoshuo yanjiu / Zhang Jianfei zhu
鲁迅诗化小说研究 = Luxun shihua xiaoshuo yanjiu / 张箭飞著
by Zhang, Jianfei
张箭飞
Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she, 2004
南宁市 : 广西教育出版社, 2004
 
 
Xue yu qiu fa ji : yi ge Han ren la ma de kou shu shi / Xing Suzhi (Luosangzhenzhu) kou shu ; Zhang Jianfei, Yang Nianqun bi shu
雪域求法记 : 一个汉人喇嘛的口述史 / 邢肃芝 (洛桑珍珠)口述 ; 张健飞, 杨念群笔述
by Xing, Suzhi
邢肃芝
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2003
北京市 : 生活・读书・新知三联书店, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.