National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"Zhang, Ruxin"
Sort by:
 
 
Mao Zedong lun
毛澤東論
by Zhang, Ruxin
張如心
Xianggang : Xin min zhu chu ban she, 1949
香港 : 新民主出版社, 1949
 
 
Mao Zedong tong zhi dui Makesi zhu yi wei wu lun de gong xian / Zhang Ruxin zhu
毛澤東同志對馬克思主義唯物論的貢獻 / 張如心著
by Zhang, Ruxin
張如心
Beijing : Ren min chu ban she, 1954
北京 : 人民出版社, 1954
 
 
Lun wo guo guo du shi qi de jing ji ji chu yu shang ceng jian zhu / Zhang Ruxin zhu
論我国过渡时期的經济基础与上層建筑 / 張如心著
by Zhang, Ruxin
張如心
Beijing : Ren min chu ban she, 1956
北京 : 人民出版社, 1956
 
 
Guan yu Mao Zedong dong zhi zai di yi ci guo nei ge min zhan zheng shi qi de liang pian zhu zuo, Zhang Ruxin [jiang
關於毛澤東同志在第一次國內革命戰爭時期的兩篇著作, 張如心[講
by Zhang, Ruxin
張如心
Beijing] Ren min chu ban she [1953]
北京] 人民出版社 [1953]
 
 
Mao Zedong lun / Zhang Ruxin zhu
毛澤東論 / 張如心著
by Zhang, Ruxin
張如心
Xianggang : Xin min zhu chu ban she zong jing shou, 1946
香港 : 新民主出版社總經售, 1946
 
 
Mao Zedong tong zhi dui Makesi zhu yi bian zheng fa de gong xian / Zhang Ruxin [zhu]
毛澤東同志對馬克思主義辯證法的貢獻 / 張如心[著]
by Zhang, Ruxin
張如心
Beijing : Ren min chu ban she, 1954
北京 : 人民出版社, 1954
 
 
Mao Zedong tong zhi dui Makesi zhu yi bian zheng fa de gong xian / Zhang Ruxin [zhu]
毛澤東同志對馬克思主義辯證法的貢獻 / 張如心[著]
by Zhang, Ruxin
張如心
Beijing : Xin hua shu dian, 1954
北京 : 新华书店, 1954
 
 
Pi pan Hu Shi de shi yong zhu yi zhe xue / Zhang Ruxin zhu
批判胡適的實用主義哲學 / 張如心著
by Zhang, Ruxin
張如心
Beijing : Ren min chu ban she, 1955
北京 : 人民出版社, 1955
 
 
Lun gong chan dang de qun zhong lu xian / Zhang Ruxin zhu
論共产党的群众路綫 / 張如心著
by Zhang, Ruxin
張如心
Beijing : Ren min chu ban she, 1957
北京 : 人民出版社, 1957
 
 
Xiao Jun si xiang pi pan / Zhang Ruxin ... [et al.] deng zhu
蕭軍思想批判 / 張如心...[et al.]等著
Beijing : Da zhong shu dian, 1949
北京 : 大衆書店, 1949
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.