National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Zhang, Ji, approximately 765-approximately 830"
Sort by:
 
 
Zhang Siye ji : [8 juan] / (Tang) Zhang Ji zhuan
張司業集 : [8卷] / (唐) 張籍撰
by Zhang, Ji, approximately 765-approximately 830
張籍, approximately 765-approximately 830
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Tang Zhang Siye shi ji : 8 juan / Zhang Ji zhuan
唐張司業詩集 : 八卷 / 張籍撰
by Zhang, Ji, approximately 765-approximately 830
張籍, approximately 765-approximately 830
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Zhang si ye ji / [Zhang Ji]
張司業集 / [張籍]
by Zhang, Ji, approximately 765-approximately 830
張籍, approximately 765-approximately 830
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Zhang Siye shi ji : 8 juan / Zhang Ji zhuan
張司業詩集 : 8卷 / 張籍撰
by Zhang, Ji, approximately 765-approximately 830
張籍, approximately 765-approximately 830
Shanghai : Han fen lou, Minguo 18 [1929]
上海 : 涵芬樓, 民國18 [1929]
 
 
Zhang Ji ji zhu / Li Dongsheng zhu
張籍集注 / 李冬生注
by Li, Dongsheng
李冬生
Hefei : Huangshan shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988 [i.e. 1989]
合肥 : 黄山书社 : 新华书店经销, 1988 [i.e. 1989]
 
 
Zhang Ji shi zhu / Zhou Yigan zhu
张继诗注 / 周义敢注
by Zhou, Yigan
周义敢
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
Chō Seki kashi sakuin / Maruyama Shigeru hen ; Hiraoka Takeo kōetsu
張籍歌詩索引 / 丸山茂編;平岡武夫校閱
by Maruyama, Shigeru, 1931-
丸山茂, 1931-
Kyōto : Hōyū Shoten, 1976
京都: 朋友書店, 1976
 
 
Zhang Ji Wang Jian shi xuan / Li Shuzheng xuan zhu
張籍王建詩選/ 李樹政選注
by Li, Shuzheng
李樹政
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1982
香港: 生活・讀書・新知三聯書店, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.