National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"Zhong, Ling, 1945-"
Sort by:
 
 
Meiguo shi yu Zhongguo meng : Meiguo xian dai shi li de Zhongguo wen hua mo shi / Zhong Ling zhu
美國詩與中國夢 : 美國現代詩裏的中國文化模式 / 鍾玲著
by Zhong, Ling, 1945-
鍾玲, 1945-
Taibei Shi : Mai tian chu ban gu fen you xian gong si, 1996
台北市 : 麥田出版股份有限公司, 1996
 
 
Mei li de cuo wu / Zhong Ling zhu
美麗的錯誤 / 鍾玲著
by Zhong, Ling, 1945-
鍾玲, 1945-
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan you xian gong si : Fa xing Xianggang dian shi you xian gong si, 1983
香港 : 博益出版集團有限公司 : 發行香港電視有限公司, 1983
 
 
Wen xue ping lun ji / Zhong Ling zhu
文學評論集 / 鍾玲著
by Zhong, ling, 1945-
鍾玲, 1945-
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 時報文化出版事業有限公司, 民國73 [1984]
 
 
Ai yu de ren / Zhong Ling zhu
愛玉的人 / 鍾玲著
by Zhong, Ling, 1945-
鍾玲, 1945-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 80 [1991]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國80 [1991]
 
 
Chi zu zai cao di shang / Zhong Ling zhu
赤足在草地上 / 鍾玲著
by Zhong, Ling, 1945-
鍾玲, 1945-
Taibei : Zhi wen chu ban she, 1975
台北 : 志文出版社, 1975
 
 
Hai yang yu wen yi guo ji hui yi lun wen ji / zong bian ji Zhong Ling ; zhu bian Ding Zhenwan ... [et al.]
海洋與文藝國際會議論文集 / 總編輯鍾玲 ; 主編丁貞婉... [et al.]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.