National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 390 Results for author:"Zhongguo gong chan dang"
Sort by:
 
 
Zhongguo gong chan dang zhang cheng (Zhongguo gong chan dang di 10 ci quan guo dai biao da hui 1973 nian 8 yue 28 ri tong guo) : Guan yu xiu gai dang zhang de bao gao (1973 nian...
中国共产党章程(中国共产党第十次全国代表大会一九七三年八月二十八日通过) : 关于修改的章程的报告(一九七三年八月二十八日.在中国共产党第十次全国代表大会上报告,八月二十八日通过) / 王洪文
by Zhongguo gong chan dang
中国共产党
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1973
香港: 香港三联书店, 1973
 
 
Zhongguo gong chan dang zhang cheng : Zhongguo gong chan dang di shi yi ci quan guo dai biao da hui yi jiu qi qi nian ba yue shi ba ri tong guo. Zai Zhongguo gong chan dang di...
中国共产党章程 : 中国共产党第十一次全国代表大会一九七七年八月十八日通过. 在中国共产党第十一次全国代表大会上关于修改党的章程的报告 : 一九七七年八月十三日报告, 八月十八日通过 / 叶剑英
by Zhongguo gong chan dang
中国共产党
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1977
香港 : 生活, 讀書, 新知三联书店, 1977
 
 
Dang zai guo du shi qi de zong lu xian (Nong cun zhi bu jiao cai) Zhong gong zhong yang Huadong ju xuan chuan bu xue xi shi bian
黨在過渡時期的總路綫 (農村支部敎材) 中共中央華東局宣傳部學習室編
by Huadong ju xuan chuan bu xue xi shi (Zhongguo gong chan dang)
華東局宣傳部學習室 (Zhongguo gong chan dang)
[Shanghai] Shanghai ren min chu ban she [1955]
[上海] 上海人民出版社 [1955]
 
 
Zhong gong zhong yang guan yu xue xi "Mao Zedong xuan ji" di wu juan de jue ding
中共中央关于学习《毛泽东选集》第五卷的決定
by Zhongguo gong chan dang. Zhong yang wei yuan hui
中国共产党. 中央委員会
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1977
香港 : 生活.讀書.新知三聯书店香港分店, 1977
 
 
Zhongguo gong chan dang di 9 ci quan guo dai biao da hui wen jian hui bian
中国共产党第九次全国代表大会文件汇编
by Zhongguo gong chan dang. Quan guo dai biao da hui 1969 : Peking, China)
中国共产党. 全国代表大会 1969 : Peking, China)
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1969
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1969
 
 
"Er da" he "san da" : Zhongguo gong chan dang di 2, 3 ci dai biao da hui zi liao xuan bian
"二大" 和 "三大" : 中国共产党第二, 三次代表大会资料选编
by Zhongguo gong chan dang. Quan guo dai biao da hui 1922 : Shanghai, China)
中國共産党. 全國代表大会 1922 : Shanghai, China)
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 中國社会科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo gong chan dang di ba jie quan guo dai biao da hui de er ci hui yi guan yu Zhong yang wei yuan hui de gong zuo bao gao de jue yi : Zhongguo gong chan dang zhong yang wei...
中国共产党第八届全国代表大会第二次会议关于中央委员会的工作报告的决议 : 中国共产党中央委员会向第八届全国代表大会第二次会议的工作报告 / 刘少奇[报告]
 
 
Yi jiu wu liu nian dao yi jiu liu qi nian quan guo nong ye fa zhan gang yao : (xiu zheng cao an) / [Zhongguo gong chan dong zhong yang wei yuan hui ti chu]
一九五六年到一九六七年全国农業發展綱要 : (修正草案) / [中国共产党中央委員会提出]
by Zhongguo gong chan dang
中国共产党
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 1957
北京 : 人民日報出版社, 1957
 
 
Zhongguo gong chan dang zhang cheng (Zhongguo gong chan dang di shi ci quan guo dai biao da hui yi jiu qi san nian ba yue er shi ba ri tong guo). Guan yu xiu gai dang zhang de...
中國共產黨章程 (中國共產黨第十次全國代表大會一九七三年八月二十八日通過). 關於修改黨章的報告 (一九七三年八月二十四日在中國共產黨第十次全國代表大會上報告, 八月二十八日通過) / 王洪文
by Zhongguo gong chan dang
中國共產黨
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1973
香港 : 香港三聯書店, 1973
 
 
by Zhongguo gong chan dang
中国共产党
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
北京 : 人民出版社 : 新华书店发行, 1982
 
 
Zhongguo gong chan dang zhang cheng. Guan yu xiu gai dang de zhang cheng de bao gao / Deng Xiaobing
中囯共产党章程. 关于修改党的章程的报告 / 邓小平
by Zhongguo gong chan dang
中囯共产党
Beijing : Ren min chu ban she, 1956
北京 : 人民出版社, 1956
 
 
 
She hui zhu yi jiao yu ke cheng di yue du wen jian hui bian / [Xue xi za zhi bian ji bu bian]
社会主义教育課程的閱讀文件彙編 / [学習杂志編輯部編]
Beijing : Ren min chu ban she, 1958-
北京 : 人民出版社, 1958-
 
 
Zhongguo gong chan dang di ba jie kuo da de di shi er ci zhong yang wei yuan hui quan hui gong bao
中國共産黨第八屆擴大的第十二次中央委員會全會公報
by Zhongguo gong chan dang. Zhong yang wei yuan hui
中國共産黨. 中央委员会
Xianggang, Xianggang san lian shu dian, 1968
香港, 香港三聯書店, 1968
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.