National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 4007 Results for genre:Directories.
Sort by:
 
 
Bukkhon samkhan nai kānphatthanā hō̜ngsamut khō̜ng Thai nai rō̜p 80 pī
บุคคลสำคัญในการพัฒนาห้องสมุดของไทยในรอบ 80 ปี
[Bangkok] : Hō̜samut hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̜n, 2529 [1986]
[Bangkok] : หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร, 2529 [1986]
 
 
ʻArō̜i 100 rān kap mādām Tūang Food Work / Mādām Tūang
อร่อย 100 ร้านกับมาดามตวง Food Work / มาดามตวง
by ʻUbonrat Chō̜thīraphrưk
อุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, Kanyāyon 2558 [2015]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, กันยายน 2558
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thamnīap bōrānnasathān ʻUtthayān Prawattisāt Sukhōthai
ทำเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, 2531 [1988]
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๓๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Seoul : Korea Trade Promotion Corp., 1966
BookBook [text, volume]
 
 
by Fraenkel, Josef
London : Cultural Department of the World Jewish Congress, [1956] , ©1956
BookBook [text, volume]
 
 
Hove, S.A. : DPS Publishing, 2007
 
 
Okinawa jinmeiroku benran
沖縄人名録便覧
Naha-shi : Okinawa Taimususha, 1990-1996
那霸市 : 沖縄タイムス社, 1990-1996
JournalJournal [text, volume]
 
 
[Krungthēp Mahānakhō̜n] : Khana Yāt : Rōngphim Mahāmakut Rātchawitthayālai, 2530 [1987]
 
 
Zhongguo guo min dang zhi ming lu (1894-1994) / Liu Weikai bian
中国国民党职名录(1894-1994) / 刘维开编
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2014
北京市 : 中華書局, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Thamnīap nakrop : rāichư̄ thahān 3 laothap nai rō̜p 5 pī / dōi Kō̜ng Bannāthikān Nangsư̄phim "Matichon."
ธรรมเนียบนักรบ : รายชื่อทหาร 3 เหล่าทัพ ในรอบ 5 ปี / โดย กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ "มติชน."
Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Kō̜ng Bannāthikān Nangsư̄phim Matichon, 2526 [1983]
กทม. [i.e. กรุงเทพมหานคร] : กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน, 2526 [1983]
BookBook [text, volume]
 
 
Čhut lae thī tang nūai patibat ngān kīeokap yaowachon thūa prathēt
จุดและที่ตั้งหน่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเยาวชนทั่วประเทศ
Krung Thēp : Kō̜ng Nayōbāi lae Phǣnngān Yaowachon, Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m lae Prasān Ngān Yaowachon hǣng Chāt, 2524 [1981]
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนงานเยาวชน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2524 [1981]
BookBook [text, volume]
 
Uniform title: Community information directory (Devonport (Tas.). Council : Online)
by Devonport (Tas.). Council
[Devonport, Tasmania] : Devonport City Council
JournalJournal, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Manchester : John Rylands University Library, 1994
BookBook [text, volume]
 
Uniform title: Tasmanian primary wood processor directory 2015 (Online)
Hobart, TAS : Private Forests Tasmania, 2015 , ©2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Uniform title: Infobook (Clarence (Tas.). Council : Online)
Rosny Park, TAS : Clarence City Council
JournalJournal, OnlineOnline [text, still image, online resource]
 
 
Uniform title: Worcester directory
Worcester : Printed and sold by J. Grundy, in Friars-Street: likewise sold by the booksellers in London, booksellers London, Bristol, Bath, York, Manchester, Liverpool, and Birmingham, [1792]
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.