National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 207 Results for genre:"Handbooks and manuals."
Sort by:
 
 
Kaiga, hanga no shō jiten / Nichigai Asoshiētsu = A reference guide to awards and prizes of pictures and prints / compiled by Nichigai Associates, Inc
絵画・版画の賞事典 / 日外アソシエーツ = A reference guide to awards and prizes of pictures and prints / compiled by Nichigai Associates, Inc
Tōkyō : Nichigai Asoshiētsu, 2018 , Tōkyō : Kabushiki Kaisha Kinokuniya Shoten
東京 : 日外アソシエーツ, 2018 , 東京 : 株式会社紀伊國屋書店
BookBook [text, volume]
 
 
Chicago, Illinois : Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Washoku techō / Washoku Bunka Kokumin Kaigi kanshū
和食手帖 / 和食文化国民会議監修
Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, 2018 , ©2018
京都市 : 思文閣出版, 2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Riley, Murdoch
Paraparaumu, New Zealand : Viking Sevenseas NZ, [2018] , ©2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Laogai handbook, 2007-2008 = Lao gai shou ce, 2007-2008
Laogai handbook, 2007-2008 = 劳改手冊, 2007-2008
Washington, DC : Laogai Research Foundation, c2008
 
 
Min'gan anma myosul / chipp'il Pang Sŭng-ch'ŏl, Paek Kyŏng-ho, Kim Wŏn-hyŏk
민간 안마 묘술 / 집필 방 승철, 백 경호, 김 원혁
by Pang, Sŭng-ch'ŏl
방 승철
[P'yŏngyang] : Ŭihak Kwahak Ch'ulp'ansa, Chuch'e 103 (2014) , ©2014
[평양] : 의학 과학 출판사, 주체 103 (2014)
BookBook [text, volume]
 
 
by Fyfe, Judith
Wellington [N.Z.] : Oral History Centre, Alexander Turnbull Library, 1997
BookBook [text, volume]
 
 
by Owen, Robert, 1949-
Wollombi, NSW : Exisle Publishing Pty Ltd, 2015 , ©2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zen Nihon kokuryoku sōdōin / Tōkyō Nichinichi Shinbunsha hen
全日本國力總動員 / 東京日日新聞社編
Tōkyō : Tōkyō Nichinichi Shinbunsha, Shōwa 14 [1939]
東京 : 東京日日新聞社, 昭和 14 [1940]
BookBook [text, volume]
 
 
by Rivers, Colly
Church Point, NSW : Collyn Rivers, 2016 , ©2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Footscray, Victoria Lonely Planet, 2015 , ©2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chen He nü shi zhu chan xue bi ji / [Chen He zhu] ; Liu Shiyong zhu bian ; Chen He nü shi zhu chan xue bi ji jie du ban jiao zhu
陳何女士助產學筆記 / [陳何著] ; 劉士永主編 ; 陳何女士助產學筆記解讀班校注
by Chen, He (Midwife)
陳何 (Midwife)
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi yan jiu suo : Cai tuan fa ren da zhong jiao yu ji jin hui, 2016
臺北市 : 中央研究院臺灣史研究所 : 財團法人大眾教育基金會, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Tōkyō : [Dai-Nippon Teikoku Rikugun], [192-?]
BookBook [text, volume]
 
 
Khūmư̄ khana kammakān saphā tambon : tām khrōngkān phatthanā phonlamư̄ang rabō̜p prachāthipatai
คู่มือคณะกรรมการสภาตำบล : ตามโครงการพัฒนาพลเมืองระบอบประชาธิปไตย
by Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng
Thailand. กรมการปกครอง
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Krom Kānpokkhrō̜ng, , Krasūang Mahātthai, 2516 [1973]
กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๑๖ [1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Jia yu ren gong fan zhi / Guangxi shui chan yan jiu suo bian zhu
家魚人工繁殖 / 广西水产研究所编著
Nanning : Guang xi ren min chu ban she, 1973
南宁 : 广西人民出版社, 1973
BookBook [text, volume]
 
 
Wen shu xue ru men / Zheng Chongtian
文书学入门 / 郑崇田
by Zheng, Chongtian
郑崇田
Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
长春市 : 吉林人民出版社 : 吉林省新華書店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Hohei shosho. midashi tsuki
歩兵四書. 見出附
Tōkyō : Heisho Kankōkai, Shōwa 6 [1931]
東京 : 兵書刊行会, 昭和 6 [1931]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.