National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 2538 Results for genre:"Personal correspondence."
Sort by:
 
 
Onna futari no tegami no yaritori jinseiron : Anata wa sudako ga suki ka kirai ka / Satō Aiko, Kojima Keiko
女二人の手紙のやりとり 人生論 : あなたは酢ダコが好きか嫌いか / 佐藤愛子, 小島慶子
by Satō, Aiko, 1923-
佐藤愛子, 1923-
Tōkyō : Shōgakkan, 2020 , ©2020
東京 : 小学館, 2020
BookBook [text, volume]
 
 
by Williams, Carl
Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin, 2021 , ©2019
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tsuma Tomi e no tegami, 1913-1916 = Les lettres de Tsuguharu Foujita à sa femme Tomi, 1913-1916 / Fujita Tsuguharu ; kanshū Hayashi Yōko ; kōtei Katō Tokio
妻とみへの手紙, 1913-1916 = Les lettres de Tsuguharu Foujita à sa femme Tomi, 1913-1916 / 藤田嗣治 ; 監修林洋子 ; 校訂加藤時男
Uniform title: Correspondence. Selections
by Foujita, Tsugouharu, 1886-1968
Kyōto-shi : Jinbun Shoin, 2016 , ©2016
京都市 : 人文書院, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Chuch'e ŭi sahoejuŭi wiŏp suhaeng esŏ nongŏp kŭlloja tongmaeng ŭi yŏkhal ŭl nopilte taehayŏ : Chosŏn Nongŏp Kŭlloja Tongmaeng che 8-ch'a...
주체 의 사회주의 위업 수행 에서 농업 근로자 동맹 의 역할 을 높일데 대하여 : 조선 농업 근로자 동맹 제 8차 대회 참가자들 에게 보낸 서한, 주체 105 (2016)년 12월 6일 / 김 정은
by Kim, Chŏng-ŭn, 1984-
김 정은, 1984-
[P'yŏngyang] : Chosŏn Nodongdang Ch'ulp'ansa, Chuch'e 105 (2016)
[평양] : 조선 로동당 출판사, 주체 105 (2016)
BookBook [text, volume]
 
 
Chijil t'amsa saŏp esŏ chŏnhwan ŭl irŭk'yŏ sahoejuŭi kyŏngje kangguk kŏnsŏl ŭl tagŭch'ija : chŏn'guk chijil t'amsa pumun ilgun...
지질 탐사 사업 에서 전환 을 일으켜 사회주의 경제 강국 건설 을 다그치자 : 전국 지질 탐사 부문 일군 열성자 회의 참가자들 에게 보낸 서한, 주체 105 (2016)년 9월 25일 / 김 정은
by Kim, Chŏng-ŭn, 1984-
김 정은, 1984-
[P'yŏngyang] : Chosŏn Nodongdang Ch'ulp'ansa, Chuch'e 105 (2016)
[평양] : 조선 로동당 출판사, 주체 105 (2016)
BookBook [text, volume]
 
 
Phrarātchahatthalēkhā thưng Čhaophrayā Thammāthikō̜ranāthibō̜dī (Mō̜.Rō̜.Wō̜. Pum Mālākun) / [Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao...
พระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาธรรมาธิกรณธิบดี (ม.ร.ว. ปุ้ม มาลากุล) / [พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว]
Uniform title: Correspondences. Selections
by Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Čhaophrayā Thammāthikō̜ranāthibō̜dī, 2485 [1942]
พระนคร : ครอบครัว แจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี, ๒๔๘๕
BookBook [text, volume]
 
 
Moi sovremenniki : ocherki, literaturnye portrety, vospominanii︠a︡ / Leonid Kudrevatykh
Мои современники : очерки, литературные портреты, воспоминания / Леонид Кудреватых
by Kudrevatykh, Leonid
Кудреватых, Леонид
Moskva : Sovetskiĭ pisatelʹ, 1964
Москва : Советский писатель, 1964
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Correspondence
by Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556
Madrid : La V.E Hijo de D.E. Aguado, 1874-1889
BookBook [text, volume]
 
 
Samnao læ khamplǣ phrarātchahatthalēkhā Phrabāt Somdet Phra Čhō̜mklao Čhaoyūhūa kō̜n thalœ̄ng thawanyarātchasombat rūam 4 chabap
สำเนาและคำแปลพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเถลิงถวัลยราชสมบัติ รวม ๔ ฉบับ
Uniform title: Correspondence. Selections. Thai & English
by Mongkut, King of Siam, 1804-1868
[Bangkok] : Thawin-Somsī Khūtrakūn, [2507 i.e. 1964]
[Bangkok] : ถวิล-สมศรี คูตระกูล, [2507 i.e. 1964]
BookBook [text, volume]
 
 
Daresu to Yoshida Shigeru = John Foster Dulles, Shigeru Yoshida : Purinsuton Daigaku shozō Daresu monjo o chūshin to shite / Murakawa Ichirō hencho
ダレスと吉田茂 = John Foster Dulles, Shigeru Yoshida : プリンストン大学所蔵ダレス文書を中心として / 村川一郎編著
by Murakawa, Ichirō, 1939-
村川一郎, 1939-
Tōkyō : Kokusho Kankōkai, Heisei 3 [1991]
東京 : 囯書刊行会, 平成 3 [1991]
BookBook [text, volume]
 
 
Čhotmāihēt praphāt hūamū̜ang pak tai R.S. 128 (čhabap thī 11-12) / khō̜ng Somdet Phrabō̜romʻōrotsāthirāt. Læ prawat Sīprāt...
จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองภาคใต้ ร.ศ. ๑๒๘ (ฉบับที่ ๑๑-๑๒) / ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช. และประวัติศรีปราชญ์ ของ ธนิต อยู่โพธิ์
by Vajiravudh, King of Siam, 1881-1925
[Bangkok] : [Mit Thai], 2506 [1963]
BookBook [text, volume]
 
 
Phrarātchahatthalēkhā khrāo sadet Monthon Fāi Nư̄a / nai Ratchakān thī 5
พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5 / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
by Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910
[Phranakhō̜n?] : [Pramūan Krưdākō̜n], 2508 [1965]
BookBook [text, volume]
 
 
Qing shu man tan / Ma Yijun bian zhu
情书漫谈 / 马役军编著
by Ma, Yijun
马役军
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she, 1985
沈阳 : 辽宁人民出版社, 1985
BookBook [text, volume]
 
by Reynolds, A. L., 1992-
[Waramanga, Australian Capital Territory] : A. L. Reynolds, 2019 , ©2019
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Uniform title: Correspondence. Selections
by Beethoven, Ludwig van, 1770-1827
Berlin : Deutsche bibliothek, [1912?]
BookBook, OnlineOnline [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.