National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 50 Results for genre:Portraits
Sort by:
 
 
[London, England?] : [publisher not identified], [1935?]
PicturePicture [text, still image, card, volume]
 
 
Uniform title: The dairy maids. I'd like to meet your father
by Kern, Jerome, 1885-1945
New York : T. B. Harms Company, [1907] , ©1907
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
by Blackley, Roger, 1953-
Auckland, New Zealand : Auckland University Press, 2018 , ©2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Lindbergh, Peter
Munich : Schirmer Mosel, [2006] , ©2006
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Uniform title: Duchess. Girlie-land. Vocal score
by Herbert, Victor, 1859-1924
New York : M. Witmark & Sons, [1911?] , ©1911
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
by Hogg, Jocelyn Bain
Paris : Editions Intervalles, 2006 , ©2006
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Farrell, Joe
New York : Roncom Music Company, [1958] , ©1958
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Uniform title: La jeune fille. English
by Hamilton, David, 1933-
New York (N.Y.) : William Morrow, 1978 , ©1978
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Qing shen si hai : su miao / Zheng Yumin zuo
情深似海 : 素描 / 郑毓敏作
by Zheng, Yumin
郑毓敏
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1977
北京 : 人民美術出版社, 1977
BookBook [text]
 
 
Guo ju ling piao ying ji / she ying Lu Jiannan ; bian ji Li Zehao
國劇伶票影集 / 攝影陸劍南 ; 編輯李澤浩
by Li, Zehao
李澤浩
Taibei : Min zhu chu ban she : Jing xiao Du you hua kan, Minguo 63 [1974]
臺北 : 民主出版社 : 經銷讀友畫刊, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Krung Thēp ... : Thanākhān Thai Phānit Čhamkat, 2521 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Somdet Phrathēp ... yư̄an Čhīn
สมเด็จพระเทพฯ เยือนจีน
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Siam Sport Pub., 2524 [1981]
[กรุงเทพมหานคร] : Siam Sport Pub., 2524 [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Romklāo chāo Sayām / Phiphop Khrāprayūn damnœ̄nngān
ร่มเกล้าชาวสยาม / พิภพ คราประยูร ดำเนินงาน
Krung Thēp : Samnakphim Bandit læ Phư̄an, 2521 [1978]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บัณฑิตและเพื่อน, 2521 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Nangsư̄ rūam phrachāyālak Somdet Phra Thēprattanarātchasudā ... Sayām Bō̜romrātchakumārī
หนังสือรวมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Thanākhān Thai Phānit Čhamkat, 2522 [1979]
[กรุงเทพมหานคร?] : ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๒๒ [1979]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Donaldson, Walter, 1893-1947
New York : Sunshine Music Co. : Harms Incoporated, [1921] , ©1921
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Uniform title: Wonder bar. Something seems to tell me
by Katscher, Robert, 1894-1942
New York (62 W. 45th St., New York) : Harms Incorporated, [1931] , ©1931
MusicMusic [notated music, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.