National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for subject:"ʻAphisit Wētchāchīwa, - 1964-"
Sort by:
 
 
Phā thāngtan ʻAphisit sū banlang Nāiyok / Sumēt Čhưnglœ̄tsathitphong
ผ่าทางตันอภิสิทธิ์ สู่บัลลังก์นายกฯ / สุเมธ จึงเลิศสถิตย์พงศ์
by Sumēt Čhưnglœ̄tsathitphong
สุเมธ จึงเลิศสถิตย์พงศ์
Krung Thēp : Fœ̄t Phaplitching, 2458 [2005]
กรุงเทพฯ : เฟริสต์ พับลิชชิง, 2548
 
 
Khrai wā phom "ʻAphisit"? / Somčhit Nawakhrư̄asunthō̜n
ใครว่าผม "อภิสิทธิ์"? / สมจิตต์ นวเครือสุนทร
by Somčhit Nawakhrư̄asunthō̜n
สมจิตต์ นวเครือสุนทร
Krung Thēp : Phim Kham Samnakphim, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2550
 
 
Mō̜ng Māk / Phīraphat Wimonrangkharat
มองมาร์ค / พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์
by Phīraphat Wimonrangkharat
พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์
Nonthaburī : ʻAmarin Buk Sentœ̄, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Uniform title: Khwāmčhing mai mī sī. English
by ʻAphisit Wētchāchīwa, 1964-
Bangkok, Thailand : Post Books, 2013 , ©2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAphisit Wētchāchīwa kap Phak Prachāthipat / Bunchai Čhaiyen
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ พรรคประชาธิปัตย์ / บุญชัย ใจเย็น
by Bunchai Čhaiyen
บุญชัย ใจเย็น
Krung Thēp : Bō̜risat ʻĒphī Khrīʻēthip : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat ʻAmarin Buk Sentœ̄, 2553 [2010]
กรุงเทพ : บริษัท เอพี ครีเอทีฟ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2553 [2010]
 
 
ʻAphisit khon dœ̄m bon kaoī nāyok ratthamontrī / Somčhit Nawakhrư̄asunthō̜n
อภิสิทธิ์คนเดิม บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรี / สมจิตต์ นวเครือสุนทร
by Somčhit Nawakhrư̄asunthō̜n
สมจิตต์ นวเครือสุนทร
Krung Thēp : Samnakphim VOTE, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ VOTE, 2552
 
 
Dūang nārī phikhāt ʻAphisit : ʻawasān kam ratthabān kū sip thit / dōi Mō̜ Nō̜i ; bannāthikān, Banhān Thinprabut
ดวงนารีพิฆาตอภิสิทธิ์ : อวสานกรรมรัฐบาลกู้สิบทิศ / โดย หมอหน่อย ; บรรณาธิการ, บรรหาร ทินประบุตร
by Nō̜i, Mō̜
หน่อย, หมอ
Krung Thēp : Samnakphim Bǣngkhō̜k Buk, [2554 i.e. 2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์, 2554
 
 
Senthāng sū fangfan nāyok ratthamontrī khon thī 27 : ʻAphisit Wētchāchīwa / Thanō̧msak Čhirāyusawat
เส้นทางสู่ฝั่งฝันนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 : อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
by Thanō̧msak Čhirāyusawat
ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
Krung Thēp : Samnakphim Panyāchon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2552
 
 
ʻAphisit chīwit tit kam : chǭmthap samǭraphūm prǭngdǭng / Kǭng Bannāthikān Bǣngkhǭk Buk ; bannāthikān, Banhān Thinprabut
อภิสิทธิ์ ชีวิตติดกรรม : จอมทัพสมรภูมิปรองดอง / กองบรรณาธิการแบงค์คอกบุ๊คส์ ; บรรณาธิการ, บรรหาร ทินประบุตร
Krung Thēp : Samnakphim Bǣngkhǭk Buk, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์, 2553
 
 
Māk, khao chư̄-- ʻAphisit Wētchāchīwa / [Tin Nitikawinkun]
มาร์ค, เขาชื่อ-- อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ / [ติน นิติกวินกุล]
Krung Thēp : Withī Thai, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : วิถีไท, 2548
 
 
Change nāyok mư̄ mai hūačhai prachāchon / Tō̜phong Sēwatām
นายกมือใหม่ หัวใจประชาชน / ต่อพงษ์ เศวตามร์
by Tō̜phong Sēwatām
ต่อพงษ์ เศวตามร์
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, Phrưtsaphākhom 2552 [May 2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, พฤษพาคม 2552
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAphisit Wētchāchiwa : nāyok ratthamontrī bon phư̄n phrom dǣng / khīan læ rīaprīang dōi Phichaiyut Sayāmphanthakit
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ : นายกรัฐมนตรีบนพื้นพรมแดง / เขียนและเรียบเรียงโดย พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ
by Phichaiyut Sayāmphanthakit
พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ
[Bangkok] : Samnakphim Sayāmmit Phaplitching Hao, 2552 [2009]
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์สยามมิส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ ๒๕๕๒
 
 
Khwāmčhing mai mī sī / ʻAphisit Wētchāchīwa ; bannāthikān, Santisuk Marōngsī
ความจริงไม่มีสี / อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ; บรรณาธิการ, สันติสุข มะโรงศรี
by ʻAphisit Wētchāchīwa, 1964-
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 1964-
Krung Thēp : Samnakphim Khō̜ Khit Dūai Khon, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฃอคิดด้วยฅน, ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lư̄ak khrai...Thai rō̜t? : rabō̜p Thaksin VS ratthabān ʻAphisit / Khīan Thīrawit
เลือกใคร...ไทยรอด? : ระบอบทักษิณ VS รัฐบาลอภิสิทธิ์ / เขียน ธีระวิทย์
by Khīan Thīrawit
เขียน ธีระวิทย์
Krung Thēp : Sammankphim Khō̜ Khit Dūai Khon, 2554 [2011]
กุรงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฃอคิดด้วยคน, 2554
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nāyok ratthamontrī bon phư̄n phrom dǣng. Phāk 2, Tō̧n sakkayaphāp kānbō̧rihān ngān dōi prīapthīap kap Phō̧.Tō̧.Thō̧. Thaksin / dōi...
นายกรัฐมนตรีบนพื้นพรมแดง. ภาค2, ตอนศักยภาพการบริหารงานโดยเปรียบเทียบกับ พ.ต.ท. ทักษิณ / โดย พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ
by Phichaiyut Sayāmphanthakit
พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ
[Bangkok] : Samnakphim Sayāmmit Phaplitching Hao, 2552 [2009]
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์สยามมิส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ ๒๕๕๒
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.