National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 22 Results for subject:แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ.
Sort by:
 
 
Mō̜p čhai-- mai mō̜p tūa / Suphō̜n ʻAtthāwong ; dōi Thīm Khāo Lōk Wannī
มอบใจ..ไม่มอบตัว / สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ; โดยทีมข่าวโลกวันนี้
by Suphō̜n ʻAtthāwong
สุภรณ์ อัตถาวงศ์
Krung Thēp : Nangsư̄phim Lōk Wannī Rāi Wan, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน, 2554
 
 
Nangsư̄phim khon sư̄a dǣng
หนังสือพิมพ์คนเสื้อแดง
Krung Thēp : Samnakphim Sư̄ Rat, 2009-2013
กรุงเทพ : สื่อรัฐ, 2009-2013
NewspaperNewspaper [text, still image, volume]
 
 
Phā yutthakān dǣng phao mư̄ang 68 wan sū mikkhasanyī / Kǭng Bannāthikān Thī-Niu
ผ่ายุทธการแดงเผาเมือง ๖๘ วันสู่มิคสัญญี / กองบรรณาธิการที-นิวส์
Nonthaburī : Samnakphim Krīn-Panyāyān, 2553 [2010]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญา, ๒๕๕๓
 
 
Thong Dǣng : Dǣng khư̄ chat prachāchon = Red flag
ธงแดง : แดงคือชาติประชาชน = Red flag
Krung Thēp : Santi Withī Sūrop Krabō̜ksīang khō̜ng Prachāchon Phư̄a Prachāthipatai, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สันติวิธีสู้รบกระบอกเสียงของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, 2552
 
 
Mahā prachāchon sutsapdā
มหาประชาชน สุดสัปดาห์
Krung Thēp : Bō̜risat Phī Thīvī Thīvī Phư̄a Prachāchon Čhamkat, 2553 [2010]-2012
กรุงเทพฯ : บริษัทพีทีวีเพื่อประชาชนจำกัด, 2010-2012
 
 
Khabūankān lom čhao [8] / Kǭng Bannāthikān ASTV Phūčhatkān
ขบวนการล้มเจ้า [8] / กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการ
 
 
Mahā prachāchon : chabap khwāmčhing wan nī = truth today
มหาประชาชน : ฉบับความจริงวันนี้ = truth today
Krung Thēp : Bō̜risat Phư̄anphō̜ng Nō̜ng Phī Čhamkat, 2550-2553 [2007-2010]
 
 
ʻŌ̜Pō̜Thō̜. Niu chabap Kǣn Red
อปท. นิวส์ ฉบับ แกน red
[Krung Thēp : ʻĒchīa ʻApdēt, 2011] -2012
[กรุงเทพ : เอเชียอัพเดท, 2011] -2012
 
 
Dynamics of civil society movement in Northeast Thailand / edited by Noriyuki Suzuki and Somsak Srisontisuk = Phonlawat khabūankān prachāsangkhom nai Phāk Tawanʻō̜k...
Dynamics of civil society movement in Northeast Thailand / edited by Noriyuki Suzuki and Somsak Srisontisuk = พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย / โนริยูกิ ชูชูกิ และ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khwāmčhing wannan / dōi Thīm Khāo Lōk Wannī
ความจริงวันนั้น / โดย ทีมข่าวโลกวันนี้
Krung Thēp : Samnakphim Lōk Wannī, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โลกวันนี้, 2553
 
 
Voice of Taksin = Sīang Thaksin
Voice of Taksin = เสียงทักษิณ
Krung Thēp : Samnakngān Nittayasān Sayām Parithat, 2552-2553 [2009-2010]
 
 
Thai red news = Thai rēt niu
Thai red news = ไทย เรด นิวส์
Krung Thēp : Phō̜ngthō̜ng Kānphim, 2552-2553 [2009-2010]
 
 
Lap lūang lư̄at / Wātsanā Nānūam
ลับ ลวง เลือด / วาสนา นาน่วม
by Wātsanā Nānūam
วาสนา นาน่วม
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๓
 
 
Kānmư̄ang khō̜ng rātsadō̜n Thai yuk lang (lang) Thaksin : rūam botkhwām waduai rư̄ang chonchan nam, kānlư̄aktang, phūmīʻitthiphon, khon Sư̄a...
การเมืองไทยของราษฎรไทยย ยุค (หลัง) ทักษิณ : รวมบทความว่าด้วยเรื่อง ชนชั้นนำ การเลือกตั้ง ผู้มีอิทธิพล คนเสื้อแดงและประชาธิปไตย 100% / วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ
[Chiang Mai] : Khrōngkān Prachāthipatai kap Thō̜ngthin : Sūn Wičhai læ Bō̜rikān Wichākān, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2555 [2012]
เชียงใหม่ : โครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่น : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
BookBook [text, volume]
 
 
Kam dǣng! phao bān phao mư̄ang / Čhaturawit
กรรมแดง! เผาบ้านเผาเมือง / จตุรวิทย์
by Čhaturawit
จตุรวิทย์
Nonthaburī : Samnakphim Krīn-Panyāyān, 2553 [2010]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญา, ๒๕๕๓
 
 
Kæ rō̜i kam phūkō̜kānrāi : fā mī tā, ʻāyā phǣndin / [Mō̜ Nō̜i]
แกะรอยกรรมผู้ก่อการร้าย : ฟ้ามีตา, อาญาแผ่นดิน / [หมอหน่อย]
by Nō̜i, Mō̜
หน่อย, หมอ
Krung Thēp : Samnakphim Bǣngkhō̜k Buk, [2553 i.e. 2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์, [2553]
 
 
Banthưk Phrưtsaphā'53 khwāmčhing čhāk 'Khāo Sot' khwāmtāi 90 sop : khwāmčhing pen sing mai tāi rūam phāp-čhǫ bư̄anglang...
บันทึกพฤษภา'53 ความจริงจาก 'ข่าวสด' ความตาย 90 ศพ : ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย รวมภาพ-เจาะเบื้องหลังการเสียชีวิตของเหยื่อ 'สลายม็อบ' / ผลงานกองบรรณาธิการข่าวสด
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2553 [2010]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, 2553
 
 
19 -19 : Phāp chīwit lǣ kāntō̜sū khō̜ng Khon Sư̄a Dǣng : čhāk 19 Kanyā 49 thưng 19 Phrưtsaphā 53
19 - 19 : ภาพชีวิตและการต่อสู้ของคนเสื้อแดง : จาก 19 กันยา 49 ถึง 19 พฤษภา 53
Krung Thēp : Samnakphim Fādīeokan, 2554 [2011]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ ฟ้าเดียวกัน, 2554
 
 
 
Lom thun, lom pư̄n, lom čhao kam mahāwibat lom Prathēt Thai / dōi Kǭng Bannāthikān ; bannāthikān, Banhān Thinprabut
ล้มทุน ล้มปืน ล้มเจ้า กรรมมหาวิบัติ ล้มประเทศไทย / โดย กองบรรณาธิการ ; บรรณาธิการ, บรรหาร ทินประบุตร
Krung Thēp : Samnakphin Bǣngkhǭk Buk, [2553 i.e. 2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์, [2553]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.