National Library of Australia

Showing 1 - 10 of 10 Results for subject:"顾炎武, 1613-1682."
Sort by:
 
 
Ming Qing zhi ji xin ren xue : Gu Yanwu si xiang yan jiu / Zhou Kezhen zhu
明清之际新仁学 : 顾炎武思想研究 / 周可真著
by Zhou, Kezhen, 1958-
周可真, 1958-
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2006
北京 : 中国大百科全书出版社, 2006
 
 
Gu Yanwu / Lu Xingji
顾炎武 / 卢兴基
by Lu, Xingji
卢兴基
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Gu Yanwu / Zhang Qizhi
顾炎武 / 张岂之
by Zhang, Qizhi
张岂之
Beijing : Zhonghua shu ch"u : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Gu ci : Gu Yanwu yu wan Qing shi ren zheng zhi ren ge de chong su / Duan Zhiqiang zhu
顾祠 : 顾炎武与晚清士人政治人格的重塑 / 段志强著
by Duan, Zhiqiang
段志强
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2015
上海市 : 复旦大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gu Yanwu / Shen Jiarong zhu
顾炎武 / 沈嘉荣著
by Shen, Jiarong
沈嘉荣
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1982
 
 
Gu Yanwu ping zhuan / Xu Sumin zhu ; Nanjing da xue Zhongguo si xiang jia yan jiu zhong xin
顾炎武评传 / 许苏民著 ; 南京大学中国思想家研究中心
by Xu, Sumin
许苏民
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2006
南京市 : 南京大学出版社, 2006
 
 
"Ri zhi lu" Wen yuan ge ben chou hui yu gao / [zuo zhe Gu Yanwu]
"日知录" 文渊阁本抽毀余稿 / [作者顾炎武]
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顾炎武, 1613-1682
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin , 2000
北京 : 全囯图书馆文献缩微复制中心 , 2000
 
 
Ri zhi lu qi shi / Gu Yanwu zhu ; Huang Rucheng ji shi ; luan Baoqun, Lü Zongli jiao dian
日知錄集釋 / 顾炎武著 ; 黄汝成集释 ; 奕保群, 呂宗力校点
Shijiazhuang : Hua shan wen yi chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
石家庄 : 花山文艺出版社 ; [Peking] : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Zhao Lisheng wen ji
赵俪生文集
by Zhao, Lisheng, 1917-
赵俪生, 1917-
Lanzhou Shi : Lanzhou da xue chu ban she, 2002
兰州市 : 兰州大学出版社, 2002
 
 
Ming Qing zhi ji san da si xiang jia / Zheng Wangeng zhu ; Fang Litian shen ding
明清之际三大思想家 / 郑万耕著, 方立天审定
by Zheng, Wangeng
郑万耕
Beijing : Xin hua chu ban she, 1992
北京 : 新华出版社, 1992
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.