National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for subject:马步芳.
Sort by:
 
 
Ma Bufang zhuan = Mabufangzhuan / Ma Xiaozhong zhu
马步芳传 = Mabufangzhuan / 马效忠著
by Ma, Xiaozhong
马效忠
Beijing Shi : Zhongguo wen shi chu ban she, 2012
北京市 : 中国文史出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Xi bei wang : Ma Bufang he ta de jia zu / Gu Feng zhu
西北王 : 马步芳和他的家族 / 谷风著
by Gu, Feng
谷风
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
中國文联出版公司 : 新华书店总店北京发行所经销, 1989
 
 
Qinghai wang chuan qi : Ma Bufang zu sun san dai sheng shuai ji / Cheng Hu zhu
青海王传奇 : 马步芳祖孙三代盛衰记 / 程虎著
by Cheng, Hu
程虎
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
Ma Bufang jia zu de xing shuai / Yang Xiaoping
马步芳家族的兴衰 / 杨效平
by Yang, Xiaoping
杨效平
Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
西宁市 : 青海人民出版社 : 青海省新華書店发行, 1986
 
 
Qinghai san Ma / Quan guo zheng xie, Qinghai sheng zheng xie wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui ben shu bian ji zu bian
青海三马 / 全国政协、青海省政协文史资料研究委员会本书编辑组编
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 中国文史出版社 : 新华书店经销, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.