National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 53 Results for subject:Abacus.
Sort by:
 
 
Zhu suan da quan / Wu Chusheng bian zhu
珠算大全 / 伍楚生編著
by Wu, Chusheng
伍楚生
Jiulong : Xianggang shang ke yu yan shu yuan chu ban bu, [1973]
九龍 : 香港商科語言書院出版部, [1973]
 
 
Ying yong zhu suan / Beijing zhu suan xie hui
应用珠算 / 北京珠算协会
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Zhongguo zhu suan da quan / zhu bian Miao Shufang, Lu Caiwu, Lu Chuanfeng ; bian wei Zhu Xuxiang ... [et al.]
中国珠算大全 / 主编苗淑芳, 卢才武, 卢传峰 ; 编委朱绪香 ...[et al.]
Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 1995
北京 : 中國华侨出版社, 1995
 
 
Ge xin bing jin shi zhu suan fa / Chen Lanlin bian zhu
革新并进式珠算法 / 陈兰临编著
by Chen, Lanlin
陈兰临
Beijing : Dui wai mao yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 对外贸易出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Zhu suan xiao ci dian / shu suan xiao ci dian bian xie zu
珠算小辞典 / 珠算小辞典编写组
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中國财政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zhu suan / Zhou Kui bian zhu
珠算 / 周葵编著
by Zhou, Kui
周葵
Beijing : Qing gong ye chu ban she, 1985
北京 : 轻工业出版社, 1985
 
 
Zhu suan su suan fa : zhi suan, xin suan yu zhu suan xiang jie he de si ze yun suan / Shi Fengshou zhu
珠算速算法 : 指算, 心算与珠算相结合的四则运算 / 史丰收著
by Shi, Fengshou
史丰收
Bei jing : Nong cun du wu chu ban she, 1985
北京 : 农村读物出版社, 1985
 
 
 
 
Zhu suan ji chu : xiu ding ben
珠算基础 : 修订本
[Place of publication not identified] : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1974
[Place of publication not identified] : 云南人民出版社 : 云南省新华书店发行, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
Zhu suan xin chu fa / Lin Pingsi
珠算新除法 / 林平驷
by Lin, Pingsi
林平驷
[Nanning?] : Guangxi ren min chu ban she, 1975
[南宁?] : 广西人民出版社, 1975
BookBook [text, volume]
 
 
by Bromley, Allan G
Sydney : University of Sydney, Basser Dept. of Computer Science, 1979
 
 
Zhu suan = Zhusuan
珠算 = Zhusuan
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1979-1985
北京 : 中国财政经济出版社, 1979-1985
 
 
Zhongguo zhu suan shi gao / Hua Yinchun bian zhu
中国珠算史稿 / 华印椿编著
by Hua, Yinchun
华印椿
[Peking] : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 中國財政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhu suan
珠算
Uniform title: Zhu suan (1989)
珠算 (1989)
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1989-
北京 : 中国财政经济出版社, 1989-
 
 
Zhongguo zhu tan / Zhongguo zhu suan xie hui zhu bian
中国珠坛 / 中国珠算协会主编
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1986-1988
北京 : 中国财政经济出版社, 1986-1988
 
Xin juan qi meng bian yong Jiu zhang suan fa da quan
新鐫啟蒙便用九章算法大全
[S.l. : s.n., 18--?]
BookBook, OnlineOnline
 
Zeng bu Liu Qiujiang Suan fa da quan
增補劉虯江算法大全
Shangyang [Shanghai] : Ju wen tang, Daoguang ren yin [1842]
上洋 [上海] : 聚文堂, 道光壬寅 [1842]
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.