National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 27 Results for subject:"Ananda Mahidol, King of Thailand, 1925-1946 -- Assassination."
Sort by:
 
 
 
 
Krung Thep : Khana Kammakan Damnoen Ngan Chalong 100 Pi Chatakan Nai Pridi Phanomyong Ratthaburut `Awuso Phak `Ekkachon, 2543 [2000]
 
 
by Suphot Dantrakun
Krungthep Mahanakhon : Sinlapa Sanong Kanphim, [2530? i.e. 1987?]
 
 
60 pī Phrathūnkramō̜mkǣo čhāk phasoknikō̜n pai lǣo 9 Mithunāyon 2489 / Suphot Dāntrakūn
๖๐ ปี พระทูลกระหม่อมแก้ว จากพสกนิกรไปแล้ว : ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ / สุพจน์ ด่านตระกูล
by Suphot Dāntrakūn
สุพจน์ ด่านตระกูล
Nonthaburi : Sathāban Witthayāsāt Sangkhom, 2549 [2006]
นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม, 2549
 
 
[Bangkok?] : Suphot Dantrakun ; Krung Thep Maha Nakhon : Chatchamnai doi Chongchit `Iambunsoet, [2522 i.e. 1979]
 
 
Mư̄a khāphačhao khao pai kīeokhō̜ng kap kō̜ranī sawannakhot : lakthān thāng nitiwitthayāsāt / dōi Sut Sǣngwichīan
เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีวสรรคต : หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ / โดย สุด แสงวิเชียร
by Sut Sǣngwichīan
สุด แสงวิเชียร
Nonthaburī : Samnakphim Krīn-Panyāyān, 2551 [2008]
นนทบุรี สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ ๒๕๕๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Satcha Wathi
Nonthaburi : Sathaban Witthayasat Sangkhom : Borisat Sainam chatchamnai, [1990?]
 
 
Rūam phrarātchakrasǣ khō̜ng Rō̜. 8 Rō̜. 9 læ Somdet Yā khadī lō̜p plong phrachon Rō̜. 8 : khamphiphāksā Sān Dīkā chabap sombūn /...
รวมพระราชกระแสของ ร. ๘ ร. ๙ และ สมเด็จย่า คดีลองปลงพระชนม์ ร. ๘ : คำพิพากษา ศาลฎีกาฉบับสมบูรณ์ / บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
by Bunrūam Thīamčhan
บุญร่วม เทียมจันทร์
Krung Thēp : Samnakphim Thānbandit, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ฐานบัณฑิต, 2553 [2010]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
by Suphot Dantrakun
Nonthaburi : Sathaban Witthayasat lae Sangkhom : Sainam chatchamnai, 2539 [1996]
 
 
by Suphot Dantrakun
[Bangkok] : Khrongkan Nangsu Prawattisat Kanmuang, Samnakphim Chirawannuson : Chamnai doi Khlet Thai, [2526?- i.e. 1983?-
 
 
Khadī prawattisāt : khamphiphāksā sāndīkā khadī lō̧p plong phrachon Rō̧. 8 / khīan læ rīaprīang, Bunrūam Thīamčhan, Saranyā Thīamčhan
คดีประวัติศาสตร์ : คำพิพากษาศาลฎีกาคดี ลอบปลงพระชนม์ ร. ๘ / เขียนและเรียบเรียง, บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา เทียมจันทร์
by Bunrūam Thīamčhan
บุญร่วม เทียมจันทร์
Krung Thēp : Animate Group, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550
 
 
Krung Thep : Khana Kammakan Damnoen Ngan Chalong 100 Pi Chatakan Nai Pridi Phanomyong, Ratthaburut `Awuso Phak `Ekkachon : Sathaban Pridi Phanomyong, 2546 [2003]
 
 
by Suphot Dantrakun
Krung Thep : Sathaban Witthayasat Sangkhom (Prathet Thai) : chatchamnai doi Samnakphim Sukkhaphap Chai, 2544 [2001]
 
 
by Suphot Dantrakun
[Bangkok] : Khrongkan Nangsu Prawattisat Kanmuang, Samnakphim Chirawannuson, 2526 [1983]
 
 
Bư̄anglang karanī sawankhot Ratchakān thi 8 / Rakchāt Phadungtham
เบื้องหลังกรณีสวรรคต รัชกาลที่ ๘ / รักชาติ ผดุงธรรม เรียบเรียง
by Rakchāt Phadungtham
รักชาติ ผดุงธรรม
Krung Thēp : Samnakphim Kōmēnʻēk, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โกเมนเอก, 2550
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.