National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 105 Results for subject:"Australia -- Relations -- China."
Sort by:
 
 
Zhong Ao guan xi de liu jin sui yue = The golden years of China and Australia / Guo Cunxiao zhu
中澳关系的流金岁月 = The golden years of China and Australia / 郭存孝著
by Guo, Cunxiao, 1929-
郭存孝, 1929-
Haerbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2006
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2006
 
 
Zhong Ao guan xi de nan wang sui yue / Guo Cunxiao zhu
中澳关系的难忘岁月 / 郭存孝著
by Guo, Cunxiao, 1929-
郭存孝, 1929-
Xianggang : Zhongguo guo ji wen hua chu ban she you xian gong si, 2010
香港 : 中国国际文化出版社有限公司, 2010
 
 
by Kitching, Beverley M
Brisbane : Queensland University of Technology, School of Economics and Public Policy, 1994
 
 
 
China - Australia relations from the perspectives of complex interdependence = "Fu he yi cun" shi yu xia de Zhong Ao guan xi / Yu Lei
China-Australia relations from the perspectives of complex interdependence = "复合依存"视域下的中澳关系 / Yu Lei
by Yu, Lei
于镭
Beijing : Shi shi chu ban she, 2017
北京 : 时事出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong Ao guan xi de zhen qing sui yue = The years of sincere friendship between China and Australia / Guo Cunxiao zhu
中澳关系的真情岁月 = The years of sincere friendship between China and Australia / 郭存孝著
by Guo, Cunxiao, 1929-
郭存孝, 1929-
Haerbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2008
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2008
 
 
Zhong Ao guan xi shi / Hou Minyao zhu
中澳关系史 / 候敏跃著
Uniform title: Australia and China. Chinese
by Hou, Minyao
候敏跃
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1999
北京 : 外语教学与研究出版社, 1999
 
 
Ao Zhong guan xi / [bian ji An Jinghua]
澳中关系 / [编辑安景华]
Beijing : Aodaliya zhu Hua shi guan, [1995]
北京 : 澳大利亚驻华使馆, [1995]
 
 
[Nathan, Qld.] : Centre for the Study of Australian-Asian Relations, 1985
 
 
Uniform title: Australia-China review (1980)
Melbourne : Australia-China Review, 1980-1994
 
 
Crows Nest, N.S.W. : Ron Patten Publicity for the Australia-China Council, 1984-1985
 
 
Guo jia ji yi = National memories : where China-Australia story began / Xin hua she Xini fen she zuo pin
国家记忆 = National memories : where China-Australia story began / 新华社悉尼分社作品
by Xin hua tong xun she. Xini fen she
新华通讯社. 悉尼分社
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [2015?]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Uniform title: News-sheet (Australian Chinese Forum of New South Wales)
Sydney South : Australian Chinese Forum of New South Wales, [1985]-1986
 
 
Bowen Hills, Qld. : Sunshine Publications, 1987-1990
 
 
Hui gu yu zhan wang [electronic resource] : Zhongguo di ba jie Aodaliya yan jiu guo ji xue shu tao lun hui lun wen xuan / Chen Zhengfa zhu bian
回顾与展望 [electronic resource] : 中国第八届澳大利亚研究国际学术讨论会论文选 / 陈正法主编
by International Conference of Australian Studies in China (8th : 2002 : Hefei Shi, China)
Hefei : Anhui da xue chu ban she, 2004
合肥 : 安徽大学出版社, 2004
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.