National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 74 Results for subject:"Authors, Thai -- Biography."
Sort by:
 
 
Bukkhon anuson / Kulāp Sāipradit
บุคคลอนุสรณ์ / กุหลาบ สายประดิษฐ์
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Krung Thēp : Mae Khamphang , 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2548
 
 
by So. Songsaksi
Krung Thep : Samnakphim Dokya : Samakkhi San chatchamnai, [2538? i.e. 1995?]
 
 
by Natthawut Sutthisongkhram
[Krung Thep Maha Nakhon?] : Natthawut Sutthisongkhram, 2520 [1977]
 
 
Pœ̄t čhai-- Khamphūn Bunthawī čhāk Sī Rai thưng sinlapin hǣng chāt / dōi Khamphūn Bunthawī
เปิดใจคำพูน บุญทวี จากรางวัล ซีไรท์ถึงศิลปินแห่งชาติ / โดย คำพูน บุญทวี
by Khamphūn Bunthawī
คำพูน บุญทวี
Nonthaburī : Samnakphim Pōi Sīan, 2545 [2002]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์โป๊ยเซียน, ๒๕๔๕
 
 
Sēksan kap mangkǭn : khǭkhithen tǭ "Nư̄a ngān" læ "Lōk dān nai" khǭng Sēksan Prasœ̄tkun / Suwinai Pharanawalai
เสกสรรค์กับมังกร : ข้อคิดเห็นต่อ "เนื้องาน" และ "โลกด้านใน" ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล / สุวินัย ภรณวลัย
by Suwinai Pharanawalai
สุวินัย ภรณวลัย
Krung Thēp : Samnakphim Mangkǭnbūranā læ Sāmanchon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มังกรบูรณาและสามัญชน, 2552
 
 
Chīwit læ phonngān Sō̜. Thammayot / dōi ʻAsithārā
ชีวิตและผลงาน ส. ธรรมยศ / โดย อสิธารา
by ʻAsithārā
อสิธารา
Krung Thēp : Samnakphim Rit : Čhatčhamnāi dōi ʻAmarin Buk Sentœ̄, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ริช : จัดจำหน่ายโดย อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์, 2551
 
 
 
 
 
Nonthaburi [Thailand] : Samnakphim Santitham, 2528 [1985]
 
 
by `Orasom Sutthisakhon
Krung Thep : Samnakphim Samanchon : Chatchamnai thua prathet doi Saisong Suksit, Khlet Thai, 2534 [1991]
 
 
[Bangkok] : Samakhom Nakkhian haeng Prathet Thai ruam kap Praphan San, 2528 [1985]
 
 
by Siwan Sayamanon, 1919-
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Munnithi Sathianrkoset-Nakhaprathip : Saisong Suksit, Borisat Khlet Thai chatchamnai, 2532 [1989]
 
 
Kæ lāi mai hō̜m-- Kritsanā ʻAsōksin / Phailin Rungrat
แกะลายไม้หอม-- กฤษณา อโศกสิน / ไพลิน รุ้งรัตน์
by Phailin Rungrat
ไพลิน รุ้งรัตน์
Krung Thēp : Na Phet Samnakphim, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2549
 
 
Wān pīsāt tǭp / [rūam botsamphāt Rong Wongsawan ; Wuthichāt Chumsanit rūaprūam botsamphāt]
วานปีศาจตอบ / [รวมบทสัมภาษณ์ รงค์ วงศ์สวรรค์ ; วุฒิชาติ ชุ่มสนิท รวบรวมบทสัมภาษณ์]
by Rong Wongsawan
รงค์ วงศ์สวรรค์
Krung Thēp : Freeform, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : Freeform, 2552
 
 
Krung Thēp : Sayām ʻIntœ̄ Buk, 2547 [2004]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.