National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 78 Results for subject:"Bangkok (Thailand) -- Description and travel."
Sort by:
 
 
by Prāmōt Thatsanāsuwan
Krung Thep Maha Nakhon : Samnakphim Odian Buksato, 2518 [1975]
 
 
 
 
Čhāk rim fang mǣnam Čhaophrayā thưng klāng sāichon / Wīnā Chœ̄tbunchāt
จากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถึงกลางสายชล / วีณา เชิดบุญชาติ
by Wīnā Chœ̄tbunchāt
วีณา เชิดบุญชาติ
Krung Thēp : ʻAmmarin Buk Centœ̄ , 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2548
 
 
by Kirkup, James, 1918-2009
South Brunswick [N.J.] A. S. Barnes [1968]
 
 
 
by Kirkup, James, 1918-2009
London, Phoenix House, 1968
 
 
by Siwasariyanon, Witt
Bangkok, Thailand : National Culture Institute, 1954
 
 
Krung Thep : Sun Songsoem Kanthongthieo Krun Thep Maha Nakhon, 2543 [2000]
 
 
Yān kāo nai Krung Thēp--, lēm 2 / Prānī Kalamsom
ย่านเก่าในกรุงเทพฯ-- เล่ม 2 / ปราณี กล่ำส้ม
by Prānī Kalamsom
ปราณี กล่ำส้ม
Krung Thēp : Mư̄ang Bōrān, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549
 
 
50 pī talād Ying Čharœ̄n nai wāra khroprō̧p 80 pī Khunmǣ Suwaphī Thamwatthana
50ปี ตลาดยิ่งเจริญ ในวาระครบรอบ 80ปี คุณแม่ สุวพีร์ ธมมวัฒนะ
Krung Thēp : Mūnnithi Ying Čharœ̄n, 2548 [2006]
กรุงเทพฯ : มูนนิธิยิ่งเจริญ, 2548
 
 
by Bush, Austin
Footscray, Vic. ; London : Lonely Planet, 2012
 
 
by Bush, Austin
Footscray, Vic. ; London : Lonely Planet, 2011
 
 
by Williams, China
Footscray, Vic. : Lonely Planet Publications, 2005
 
 
by Bush, Austin
Footscray, Victoria : Lonely Planet Publications Pty Ltd, 2014 , ©2014
BookBook [text, cartographic image, volume, sheet]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.