National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 57 Results for subject:"Biography - 20th century - Dictionaries."
Sort by:
 
 
Gendai Chūgoku jimmei jiten / Takenouchi Yasumi cho
現代中国人名辞典 / 竹之內安巳著
by Takenouchi, Yasumi
竹之內安巳
Tōkyō : Kokusho Kankōkai, 1981
東京 : 国書刋行会, 1981
 
 
[Oxford] : Oxford University Press, 1999-
 
 
Raleigh, N.C., U.S.A. : American Biographical Institute, c1986
 
 
Gendai jinbutsu jiten / Asahi Shinbunsha hen
現代人物事典/ 朝日新聞社編
Tōkyō : Asahi Shinbunsha, 1977
東京: 朝日新聞社, 1977
 
 
 
Raleigh, N.C., U.S.A. (P.O. Box 31226, Raleigh 27622) : Historical Preservations of America, c1985-<c1992 >
 
 
[Harbin] : Ha'erbin chu ban she, 1992
 
 
Cambridge, England : International Biographical Centre
 
 
Shi jie ren wu da ci dian / Zhongguo xian dai guo ji guan xi yan jiu suo Shi jie ren wu da ci dian bian wei hui bian ji
世界人物大辞典 / 中国现代国际关系研究所世界人物大辞典编委会编辑
[Peking] : Guo ji wen hua chu ban gong suu : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
[Peking] : 国际文化出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Er shi shi ji Zhongguo ming ren ci dian / Cai Kaisong, Yu Xinfeng zhu bian
二十世纪中囯名人辞典 / 蔡开松, 于信凤主编
Shenyang shi : Liaoning ren min chu ban she, 1991
沈阳市 : 辽宁人民出版社 , 1991
 
 
Shintei gendai gaikoku jinmeiroku : 96 / [henshū Nichigai Asoshiētsu]
新訂現代外国人名錄 : 96/ [編集日外アソシエ-ツ]
Tōkyō : Nichigai Asoshiētsu : hatsubaimoto Kinokuniya Shoten, 1996
東京 : 日外アソシエ-ツ : 発壳元紀伊國屋書店, 1996
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.