National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 435 Results for subject:"Biography -- 20th century."
Sort by:
 
 
Liu dong de si wen : Hefei Zhang jia ji shi / Wang Dao zhu
流動的斯文 : 合肥张家记事 / 王道著
by Wang, Dao
王道
Hangzhou Shi : Zhejiang da xue chu ban she, 2014
杭州市 : 浙江大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Shi qu de hong ying : xian dai ren wu shu ping / Chen Zhengmao zhu
逝去的虹影 : 現代人物述評 / 陳正茂著
by Chen, Zhengmao, 1959-
陳正茂, 1959-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2011
 
 
by Khanchai Bunpan
Krung Thep Maha Nakhon : Matichon, 2544 [2001]
 
 
by Paulos, Rita
[Australia : Lulu.com for Rita Paulos, 2008]
 
 
Quan min da jiang tang / Huang Chunming deng zhu
全民大講堂 / [黃春明等著]
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2008
台北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2008
 
 
Ba she de zu ji [electronic resource] / Jiang Baonian, Wu Zeyun, Yang Zongmian deng bian zhu
跋涉的足迹 [electronic resource] / 姜保年, 吴泽蕴, 杨宗绵等编著
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2013
上海 : 上海人民出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Cong Dong bei dao Taiwan : Wan guo dao de hui xiang guan ren wu fang wen ji lu / fang wen Luo Jiurong; ji lu Qiu Huijun
從東北到台灣 : 萬國道德會相關人物訪問紀錄 / 訪問羅九蓉; 紀錄丘慧君
Zhonghua min guo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 95 [2006]
中華民國臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國95 [2006]
 
 
Shi jie Hua ren dang dai ming ren da ci dian / zhu bian Bo fu ; [bian zhe Ya tai guo ji wen hua yi shu jiao liu cu jin hui]
世界华人当代名人大辞典 / 主编博夫 ; [编者亚太国际文化艺术交流促进会]
[Beijing] : Zhongguo wan lian chu ban gong si, 1999
[北京] : 中国文联出版公司, 1999
 
 
Ming shi feng liu / Cai Dengshan zhu
名士風流 / 蔡登山著
by Cai, Dengshan, 1954-
蔡登山, 1954-
Taibei Xian Zhonghe Shi : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2009
台北縣中和市 : INK印刻文學生活雜誌出版有限公司, 2009
 
 
Wang shi ru yan / Li Dali zhu
往事如煙 / 李大立著
by Li, Dali, 1945-
李大立, 1945-
New York, N.Y. : Bi an chu ban she, 2011
New York, N.Y. : 彼岸出版社, 2011
 
 
Jian xing yu gan wu. Bai nian feng yun ren wu juan [electronic resource] / Zhong yang cai jing da xue Makesi zhu yi xue yuan Zhongguo jin xian dai shi gang yao jiao yan shi bian...
践行与感悟. 百年风云人物卷 [electronic resource] / 中央财经大学马克思主义学院中国近现代史纲要教研室编著
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2012
北京 : 中央民族大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
by Rogers, Kevin, 1951-
Burleigh Mdc, QLD : Zeus Publications, 2019 , ©2019
BookBook [text, volume]
 
 
Wo men de wu shi nian dai [electronic resource] / Kuang Chen, Pan Liang bian zhu
我们的五十年代 [electronic resource] / 旷晨, 潘良编著
by Kuang, Chen
旷晨
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2005
北京 : 中国友谊出版公司, 2005
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wo men de liu shi nian dai [electronic resource] / Kuang Chen, Pan Liang zhu
我们的六十年代 [electronic resource] / 旷晨, 潘良著
by Kuang, Chen
旷晨
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2005
北京 : 中国友谊出版公司, 2005
BookBook, OnlineOnline
 
 
Gendai Chūgoku jimmei jiten / Takenouchi Yasumi cho
現代中国人名辞典 / 竹之內安巳著
by Takenouchi, Yasumi
竹之內安巳
Tōkyō : Kokusho Kankōkai, 1981
東京 : 国書刋行会, 1981
 
 
Huayan yi wang / Wang Huayan zhu = Memoir by Patrick H. Wang / Patrick H. Wang
華燕憶往 / 王華燕著 = Memoir by Patrick H. Wang / Patrick H. Wang
by Wang, Huayan, 1938-
王華燕, 1938-
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 107 [2018]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國107 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
by Rich, Glenys
Legana, TAS : Glenys Rich, 2015 , ©2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Piao ling yi jia : cong da lu dao Taiwan de fu zi can ju / Liangxuan zhu
飘零一家 : 从大陆到台湾的父子残局 / 亮轩著
Uniform title: Huai hai zi
坏孩子
by Liangxuan
亮轩
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2012
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lian he guo li de Zhongguo ren 1945-2003 = The Chinese in the United Nations 1945-2003 / [Li Tiecheng zhu bian]
联合国里的中国人1945-2003 = The Chinese in the United Nations 1945-2003 / [李铁城主编]
Beijing : Ren min chu ban she, 2004
北京 : 人民出版社, 2004
 
 
Zui hou de gui zu / Zhang Yihe
最後的貴族 / 章詒和
by Zhang, Yihe, 1942-
章詒和, 1942-
Hong Kong : Oxford University Press, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.