National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1901 Results for subject:"Biography -- Dictionaries."
Sort by:
 
 
Hebei jin xian dai li shi ren wu ci dian / Zheng xie Hebei Sheng wei yuan hui xue wei hui, Hebei Sheng she hui ke xue yuan, Zhong gong Hebei Sheng wei dang shi yan jiu shi,...
河北近现代历史人物辞典 / 政协河北省委员会学委会, 河北省社会科学院, 中共河北省委党史研究室, 河北省地方志编纂委员会
Xianggang : Ya Zhou chu ban she, 1992
香港 : 亚洲出版社, 1992
BookBook [text, volume]
 
 
Anhui li shi ming ren ci dian = Anhui lishi mingren cidian / "Anhui li shi ming ren ci dian" bian ji wei yuan hui bian
安徽历史名人词典 = Anhui lishi mingren cidian / 《安徽历史名人词典》编辑委员会编
Hefei : Anhui jiao yu chu ban she, 2008
合肥 : 安徽教育出版社, 2008
 
 
Guangdong li shi ren wu ci dian / Guan Lin zhu bian ; Deng Guangli, Xiong Fulin fu zhu bian
广东历史人物辞典 / 管林主编 ; 邓光礼, 熊福林副主编
Guangzhou Shi : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2001
广州市 : 广东高等教育出版社, 2001
 
 
Zhejiang gu jin ren wu da ci dian / zong zhu bian Shan Jinheng ; zhu bian Wang Gennian ... [et al.]
浙江古今人物大辞典 / 总主编单锦珩 ; 主编汪根年 ... [et al.]
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998
南昌市 : 江西人民出版社 : 新华书店経销, 1998
 
 
Henan li dai ming ren ci dian [electronic resource] / Wang Tianxing, Wang Xingya, Wang Zongyu zhu bian
河南历代名人辞典 [electronic resource] / 王天兴, 王兴亚, 王宗虞主编
Zhengzhou : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1991
郑州 : 中州古籍出版社, 1991
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhejiang Minguo ren wu da ci dian / zhu bian Lin Lüjian ; fu zhu bian Lu Dunji, Zhang Xueji, Xiang Yihua, Tao Shuimu
浙江民国人物大辞典 / 主编林吕建 ; 副主编卢敦基, 张学继, 项义华, 陶水木
Hangzhou Shi : Zhejiang da xue chu ban she, 2013
杭州市 : 浙江大学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai ming ren ming shi ming wu da guan = Shanghai mingren mingshi mingwu / zhu bian Xiong Yuezhi ; fu shu bian Zheng Zu'an ... [et al.]
上海名人名事名物大观 = Shanghai mingren mingshi mingwu / 主编熊月之 ; 副主编郑祖安 ... [et al.]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2005
上海 : 上海人民出版社, 2005
 
 
Guangdong wen zheng zuo zhe kao / [Wu Daorong zuan
廣東文徵作者考 / [吳道鎔纂
by Wu, Daorong, 1853-1936
吳道鎔, 1853-1936
n.p. : n.p., 1941]
China : s.n.], 光緖7 [1881]
 
 
Shinsengumi dai jinmei jiten / Shin Jinbutsu Ōraisha hen
新選組大人名事典 / 新人物往来社編
Tōkyō : Shin Jinbutsu Ōraisha, 2001
東京 : 新人物往来社, 2001
 
 
Zhongguo guo min dang bai nian ren wu quan shu = Zhong guo guo min dang bai nian ren wu quan shu / zhu bian Liu Guoming ; fu zhu bian Huang Jinming, Chen Yuhuan, Wang Shukai
中国国民党百年人物全书 = Zhong guo guo min dang bai nian ren wu quan shu / 主编刘国铭 ; 副主编黄晋明, 陈予欢, 王叔凯
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2005
北京市 : 團结出版社, 2005
 
 
Meiji Taishō Shōwa Tōkyō jinmeiroku / Nihon Tosho Sentā
明治大正昭和東京人名錄 / 日本図書センター
Tōkyō : Nihon Tosho Sentā, 1989
東京 : 日本図書センター , 1989
 
 
Awa jinbutsu shi / Fujii Takashi cho
阿波人物志 / 藤井喬著
by Fujii, Takashi, 1909-
藤井喬, 1909-
Tokushima : Harada Insatsu Shuppan, 1973
徳島 : 原田印刷出版, 1973
 
 
Zhongguo dang zheng jun ming lu / [Ming bao bian cai bu bian]
中國黨政軍名錄 / [明報編採部編]
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2009
香港 : 明報出版社有限公司, 2009
 
 
Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian. Ren wu ren ce
中国共产党历史大辞典. 人物分册
[Peking] : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988-
[Peking] : 中共中央党校出版社 : 新华书店经销, 1988-
 
 
Nihon Rikugun shōkan jiten / Fukukawa Hideki hencho
日本陸軍将官辞典 / 福川秀樹編著
by Fukukawa, Hideki, 1949-
福川秀樹, 1949-
Tōkyō : Fuyō Shobō Shuppan, 2001
東京 : 芙蓉書房出版, 2001
 
 
Nihon Kaigun shōkan jiten / Fukukawa Hideki hencho
日本海軍将官辞典 / 福川秀樹編著
by Fukukawa, Hideki, 1949-
福川秀樹, 1949-
Tōkyō : Fuyō Shobō Shuppan, 2000
東京 : 芙蓉書房出版, 2000
 
 
Shinsengumi zen taishi roku / Koga Mosaku, Suzuki Tōru hensha
新選組全隊士錄 / 古賀茂作, 鈴木亨編者
Tōkyō : Kōdansha, 2003
東京 : 講談社, 2003
 
 
Natsume Sōseki shūhen jinbutsu jiten = Biographical dictionary of Natsume Soseki and his circle / Haratake Satoru, Ishida Tadahiko, Ebii Eiji hen
夏目漱石周辺人物事典 = Biographical dictionary of Natsume Soseki and his circle / 原武哲, 石田忠彦, 海老井英次編
Tōkyō : Kasama Shoin, 2014 (Heisei 26)
東京 : 笠間書院, 2014 (平成26)
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gong chan dang ren ming ci dian / Xu Weimin bian
中国共产党人名词典/ 徐为民编
by Xu, Weimin
徐为民
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
沈阳: 辽宁教育出版社: 辽宁省新华书店发行, 1988
 
 
Zhongguo gong chan dang ren ming da ci dian / Sheng Ping zhu bian
中国共产党人名大辞典 / 盛平主编
[Peking] : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
[Peking] : 中国国际广播出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.