National Library of Australia

Showing 261 - 269 of 269 Results for subject:"Buddha (The concept)"
Sort by:
 
 
by Khosla, Sarla
New Delhi, India : Intellectual Pub. House : Sole distributors, Intellectual Book Corner, 1989
 
 
Uniform title: Tripitaka. Sutrapitaka. Bhadrakalpikasutra
Leipzig, Verlag der Asia major, 1928
 
 
Khwāmkhaočhai nai rư̄ang phrarattanatrai čhāk mummō̜ng khō̜ng Sō̜. Siwalak
ความเข้าใจในเรื่องพระรัตนตรัย จาก มุมมองของ ส.ศิวรักษ์
Krung Thēp : Khana Kammakān Sātsanāphư̄a Kānphatthan, 2542 [1999]
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 2542 [1999]
 
 
Sayāmūpathasampathā : čhotmāihēt rư̄ang praditsathān phrasong sayāmwong nai langkā thawīp
สยามูปทสัมปทา : จดหมายเหตุ เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ ในลังกาทวีป
[Bangkok] : Khrō̜pkhrūa Būasap, 2509 [1966]
[Bangkok] : ครอบครัว บัวทรัพย์ , ๒๕๐๙
BookBook [text, volume]
 
 
Phrarātchahatthalēkhā Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa song phrarātchawičhān thīap latthi Phraphutthasātsanā fāi Hīnnayān kap...
พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยานกับมหายาน ; และ, เรื่องสร้างพระบทหลวง
by Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910
[Bangkok : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān, 2509 i.e. 1966]
[พระนคร : วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๐๙]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Thō̜ngkham Mīdēt na chāpanasathān Kō̜ng Thap Bok, Wat Sōmanatwihān wan thī 28 Kanyāyon...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนางทองคำ มีเดช ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๐๐
[Bangkok] : Khrō̜pkhrūa Mīdēt, 2500 [1957]
[Bangkok] : ครอบครัว มีเดช, ๒๕๐๐ [1957]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜. Lō̜. Chūchāt Kamphū, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Mō̜. Pō̜. Chō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜.,...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล. ชูชาติ กำภู ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Mō̜. Lō̜. Chūchāt Kamphū, 2512 i.e.1969]
[Bangkok : ครอบครัว ม.ล. ชูชาติ กำภู, 2512]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.