National Library of Australia

Showing 101 - 120 of 269 Results for subject:"Buddha (The concept)"
Sort by:
 
 
Mahā kāp phutthačharit / khō̜ng Mahākawī ʻAtsawakhōt ; Karuna Kutsalāsai læ Rư̄angʻurai Kutsalāsai thāithō̜t pen phāsā Thai
มหากาพย์พุทธจริต / ของ มหากวีอัศวโฆษ ; กรุณา กุศลาสัย และ เรืองอุไร กุศลาสัย ถ่ายทอด เป็นภาษาไทย
by Aśvaghoṣa
Kō̜thō̜mō̜. : Mahā Čhulā Bannākhān, Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2532 [1989]
กทม. : มหาจุฬาบรรณาคาร มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2532 [1989]
 
 
Phranakhō̜n : Phim thī Rōngphim Thaimit Kānphim, 1966
 
 
Kǣ panhā chīwit / [dōi] ʻŌ̜n Bunyaphan, banyāi thāng Witthayu Kračhāi Sīang hǣng Prathēt Thai
แก้ปัญหาชีวิต / [โดย] อ่อน บุญญพันธุ์, บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
by ʻŌ̜n Bunyaphan, 1918-1999
อ่อน บุญญพันธุ์, 1918-1999
[Phranakhō̜n] : Thūan Wiriyaphō̜n, 2511 [1968]
[พระนคร] : ทวน วิริยะพันธุ์, ๒๕๑๑
BookBook [text, volume]
 
 
Phraphutthasātsanā kap Khưkrit / pramūan čhāk "Phư̄an nō̜n" ... khō̜ng Mō̜. Rō̜. Wō̜. Khưkrit Prāmōt
พระพุทธศาสนากับคึกฤทธิ์ / ประมวลจาก "เพื่อนนอน" ... ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
by Kukrit Pramoj, M.R
Phra Nakhō̜n : Bannākhān, [2510 i.e. 1967]
พระนคร : บรรณาคาร, ๒๕๑๐
BookBook [text, volume]
 
 
by Pin Muthukan
Phranakhō̜n : Klangwitthayā, [2511 i.e. 1968]
 
 
Phutthawithī sō̜n / dōi Prasān Thō̜ngphakdī
พุทธวิธีสอน / ประสาร ทองภักดี
by Prasān Thō̜ngphakdī
ประสาร ทองภักดี
[Phra Nakhō̜n] : [ʻAksō̜nsān], [2513 i.e. 1970]
[พระนคร] : [อักษรสาสน์], [๒๕๑๓ i.e. 1970]
BookBook [text, volume]
 
 
Thāng sāi klāng / khō̜ng Phra Wō̜raphakphibūn
ทางสายกลาง / ของพระวรภักดิ์พิบูลย์
by Wō̜raphakphibūn, Phra
วรภักดิ์พิบูลย์, พระ
Phranakhō̜n : [Sō̜. Thammaphakdī], 2510 [1967]
พระนคร : ส. ธรรมภักดี, ๒๕๑๐ [1967]
BookBook [text, volume]
 
 
Pai sư̄p sātsanā nai Langkā læ ʻIndōnīsīa / dōi Phra Kawīwō̜rayān
ไปสืบศาสนาในลังกาและอินโดนีเซีย / โดย พระกวีวรญาณ
by Phra Kawīwō̜rayān, 1939-
พระกวีวรญาณ, 1939-
[Phranakhō̜n : Rō̜. Phō̜. Līangsīang Čhongčharœ̄n, 2507 i.e. 1964]
[พระนคร : ร.พ. เลี่ยงเชียงจงเจริญ, 2507 i.e. 1964]
 
 
Zhen gao : [20 juan] / Tao Hongjing zhuan
真誥 : [20卷] / 陶弘景撰
by Tao, Hongjing, 452-536
陶弘景, 452-536
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Fo xue yu ren sheng Cen Xuelü bian shu
佛學與人生 岑學呂編述
by Cen, Xuelü, 1880-1963
岑學呂, 1880-1963
Taibei Shi : Fo jiao chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 佛教出版社, 民國67 [1978]
 
 
Chāo krung kap phutthasāt / dōi Dō̜kbūa Khāo læ Phiphop Tangkhanasing
ชาวกรุงกับพุทธศาสตร์ / โดย ดอกบัวขาว และ พิภพ ตังคณะสิงห์
by Dō̜kbūa Khāo
ดอกบัวขาว
Phra Nakhō̜n : Phrǣ Phitthayā, 2507 [1964]
พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๐๗
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.