National Library of Australia

Showing 161 - 180 of 269 Results for subject:"Buddha (The concept)"
Sort by:
 
 
by Buddhist Association of Thailand
[Bangkok] : Buddhist Association of Thailand, [1961]
 
 
by Debes, Paul
Rohlfshagen : Buddhistische Seminar fur Seinskunde, 1963
 
 
Phutthasātsanā nai patčhuban : rūam rư̄ang sārakhadī tham Phutthasātsanā khō̜ng phū song khunnawut / [rūaprūam dōi] Thūan Wiriyāphō̜n
พุทธศาสนาในปัจจุบัน : รวมเรื่องสารคดีธรรมพุทธศาสนาของผู้ทรงคุณวุฒิ / [รวบรวมโดย] ทวน วิริยาภรณ์
by Thūan Wiriyāphō̧n
ทวน วิริยาภรณ์
Thonburī : Pō̜. Phitnākha, 2506 [1963]
ธนบุรี : ป. พิศนาคะ, 2506 [1963]
 
 
Phō̜ phom pen mahā / Wasin ʻInthasara
พ่อผมเป็นมหา / วศิน อินทสระ
by Wasin ʻInthasara
วศิน อินทสระ
Phra Nakhō̜n : Samnakphim Bannākhān, 2513 [1970]
พระนคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๓ [1970]
BookBook [text, volume]
 
 
Phrapātimōk yok sap plǣ khrop krabūan thūan khwām thūktō̜ng tām samnūan plǣ / dōi ʻĀčhān Phō̜. Khrīčhak, plǣ...
พระปาฏิโมกข์ ยกศัพท์แปล ครบกระบวนถ้วนความถูกต้องตามสำนวนแปล / โดย อาจารย์ พ. ศรีจักร์
by Thō̜ngphūn Khrīčhak
ทองพูล ศรีจักร์
[Phranakhō̜n] : ʻŌdīan Satō, [2505 i.e. 1962]
[พระนคร] : โอเดียนสโตร์, [๒๕๐๕ i.e. 1962]
BookBook [text, volume]
 
 
Botrīan chīwit / dōi Wasin ʻInthasara
บทเรียนชีวิต / โดย วศิน อินทสระ
by Wasin ʻInthasara
วศิน อินทสระ
Phranakhō̜n : Bannākhān, [2513 i.e. 1970]
พระนคร : บรรณาคาร, [2513 i.e. 1970]
 
 
Lak tham samrap naksưksā ; læ, Withī hǣng kānkhaothưng Phutthatham / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
หลักธรรมสำหรับนักศึกษา ; และวิถีแห่งการเข้าถึงพุทธรรม / ของ พุทธทาสภิกขุ
BookBook [text, volume]
 
 
Fo tuo de gu shi / yüan chu che: Jonathan Landaw ; fan yi zhe Jing Guang
佛陀的故事 / 原著者: Jonathan Landaw ; 翻譯者淨光
Uniform title: Story of Buddha. Chinese
by Landaw, Jonathan
Taibei Shi : Pu men wen ku, Minguo 74 [1985]
台北市 : 普門文庫, 民國74 [1985]
BookBook [text, volume]
 
 
Sutto padesa : Rupʿ tvakʿ chui ruiʺ (ʾA prae nhaṅʿʹ ta kav pucchā (200) pā vaṅʿ saññʿ) / ʹArhaṅʿ Janitābhivaṃsa
သုတ္တောပဒေသ : ရုပ်တွက်ဆိုရိုး (အေြဖနှင့်တကွ ပုစ္ဆာ (၂၀၀) ပါ၀င်သည်) / အရှင်ဇနိတာဘိဝံသ
by Janitābhivaṃsa, ʹArhaṅʿ
ဇနိတာဘိဝံသ, အရှင်
[Raṅʻ Kunʻ] : Sāsanā nuggaha ʹasaṅʿʺ, 1298 [1936]
[ရန်ကုန်] : သာသနာနူဂ္ဂဟအသင်း, ၁၂၉၈ [၁၉၃၆]
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
 
by Narada
Jakarta : Yayasan Dhammadipa Arama, 1995-1998
 
 
Chīwit nī mī ʻarai : nawaniyāi ʻing lak tham læ thatsana chīwit / Wasin ʻInthasara
ชีวิตนี้มีอะไร : นวนิยายอิงหลักธรรมและเทศนาชีวิต / วศิน อินทสระ
by Wasin ʻInthasara
วศิน อินทสระ
Phranakhō̜n : Bamrung Sān, 2510 [1967]
พระนคร : บำรุงสาส์น, 2510
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.