National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 106 Results for subject:"Buddhas in art."
Sort by:
 
 
Dū rū phutthaprawat / [rīaprīang, Wilairat Yangrō̜t]
ดู รู้ พุทธประวัติ / [เรียบเรียง,วิไลรัตน์ ยังรอต]
by Wilairat Yangrō̜t
วิไลรัตน์ ยังรอต
Krung Thēp : Samnakphim Miusīam : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat ʻAmarin Buk Sentœ̄, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มิวเซียม : จัดจำหน่ายโดยบริษัทอมรินทร์บุ้คเซ็นเตอร์, ๒๕๕๒
 
 
Phutthasin wisēt, phrabuchā læ phrakhrư̄ang lamkhā hǣng Sayām prathēt = Siam masterpiece collection, precious Buddha images and amulets of Thailand /...
พุทธศิลป์วิเศษ, พระบูชาและพระเครื่องล้ำค่าแห่งสยามประเทศ = Siam masterpiece collection, precious Buddha images and amulets of Thailand / ธรรมรัสมิ์ พุทธมาลีเกษม, พิริยะ ไกรฤกษ์, ทรงวิทย์ แก้วศรี, ไพฑูรย์ ทองทา
by Thammaratsamī Phutthamālīkasēm
ธรรมรัสมิ์ พุทธมาลีเกษม
Krung Thēp : ʻAmarin, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, ๒๕๕๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
 
by Griswold, Alexander B
Corning, N.Y. : Corning Museum of Glass, Corning Glass Center, 1963
 
 
Yindu zao qi zao xiang yi shu zhi tan tao / [Zhang Junyi]
印度早期造像藝術之探討 / [张俊义]
by Zhang, Junyi
张俊义
Gaoxiong Shi : Meng Zang wei yuan hui, Minguo 88 [1999]
高雄市 : 蒙藏委員會, 民國88 [1999]
 
 
by Herbert, Patricia M
London : British Library ; Petaluma, Calif. : Pomegranate Artbooks, 1993
 
 
by Guerny, Jacques de
Bangkok, Thailand : Orchid Press, [2014] , ©2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Prawat Phraphutthapatimā nai Mư̄ang Thai / dōi Phutthakhōsok
ประวัติพระพุทธปฏิมาในเมืองไทย / โดย พุทธโฆสก
by Phutthakhōsok
พุทธโฆสก
[Bangkok] : ʻŌdīan Satō, [2520 i.e. 1977]
[Bangkok] : โอเดียนสโตร์, [2520 i.e. 1977]
 
 
Phraphuttharūp læ sing saksit / Phātsakō̜n Čhūthaphutthi rūaprūam læ rīaprīang
พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / ภาสกร จูฑะพุทธิ รวบรวมและเรียบเรียง
by Phātsakō̜n Čhūthaphutthi
ภาสกร จูฑะพุทธิ
[Bangkok] : Phāsit, [2524- i.e. 1981-
[Bangkok] : ภาษิต, [2524- i.e. 1981-
 
 
`Aphinihān phraphuttharūp bōrān lō̜inam hǣng lum mǣnam thanghā / rīaprīang dōi Phra Nawaka Rư̄angchai Siriwathanō
อภินิหารพระพุทธรูปโบราณลอยน้ำแห่งลุ่มแม่น้ำทั้งห้า / เรียบเรียงโดย พระนวกเรืองชัย สิริวฑฺฒโน
by Siriwatthanō, Phikkhu
สิริวฑฺฒโน, ภิกขุ
Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Sāmakkhīsān (Dō̜kyā), 2536 [1993]
กทม [i.e. กรุงเทพมหานคร] : จัดจำหน่ายโดย บริษัท สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2536 [1993]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.