National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 1032 Results for subject:Buddhas.
Sort by:
 
 
Pu sa wai zhuan / Gu Xijia bian
菩萨外传 / 顾希隹编
by Gu, Xijia
顾希隹
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店经销, 1989
 
 
Sōtatthakī : samnūan Lānnā / pariwat læ trūatchamra dōi Bamphen Rawin
โสตัตถกี : สำนวนล้านนา / ปริวรรตและตรวจชำระโดย บำเพ็ญ ระวิน
Uniform title: Sotatthaki Mahanidana. Pali & Thai
by Culabuddhaghosa
[Chiang Mai] : Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, Witthayākhēt Chīang Mai, [1992]
[Chiang Mai] : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตเชียงใหม่, [1992]
 
 
Wang ri za gao, Tang Yongtong zhu
往日雜稿, 湯用彤著
by Tang, Yongtong, 1893-1964
湯用彤, 1893-1964
Beijing, Zhonghua shu ju [1962]
北京, 中華書局 [1962]
 
 
by Pandit, Narendra Dev
Denpasar : Bhuvana Saraswati, [n.d.]
 
 
Uniform title: Tripitaka. German. Selections
Berlin : Brandussche Verlagsbuchhandlung, 1922]
 
 
 
 
by King, Sallie B
Albany : State University of New York Press, c1991
 
 
by Bamphen Rawin
[Chiang Mai] : Sun Songsoem Tamra lae Ekkasan Wichakan, Mahawitthayalai Chiang Mai, 2532 [1989]
 
 
Da xiong zhuan / [bian shu zhe Faxi]
大雄傳 / [編述者法喜]
by Faxi
法喜
Shanghai : Da xiong shu ju, Minguo 37 [1948]
上海 : 大雄書局, 民國37 [1948]
 
 
Nangsư̄ lak khō̜ng phraphutthasātsanā dōi yō̜. : kāo sapho̜ Phutthapavat
ຫຼັກຂອງພຼະພຸທະສາສນາ ໂດຍຫຍໍ້ : ກ່າວສະເພາະພຸທະປວັຕ
Vīangchan ; Chao Sō̜psaisana, 2501 [1958]
ວຽງຈັນທນ໌ : ເຈົ້າ ສອບໄຊຍ໌ຊນະ, ໒໕໐໑
 
 
Shaka / Takayama Rinjirō cho
釈迦 / 高山林次郎著
by Takayama, Chogyū, 1871-1902
高山樗牛, 1871-1902
Tōkyō : Hakubunkan, Meiji 32 [1899]
東京 : 博文館, 明治 32 [1899]
 
 
Shijia Rulai ying hua shi ji
釋迦如來應化事蹟
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1994
北京 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1994
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.