National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 313 Results for subject:"Buddhism -- China -- Tibet."
Sort by:
 
 
Piao ling : Xizang liu wang shi shi / Zhoujiacairang zhu
飄羚 : 西藏流亡史詩 / 周加才讓著
by Zhoujiacairang, 1976-
周加才讓, 1976-
Taibei Xian Zhonghe Shi : Da qian chu ban she, Minguo 98 [2009]
台北縣中和市 : 大千出版社, 民國98 [2009]
 
 
Fan seng yuan liu kao / [bu zhu zhuan ren ; Wu Fengpei jiao ding]. Xizang zong jiao yuan liu kao / [Zhang Qiqin zhuan] ; "Xizang yan jiu" bian ji bu
番僧源流考 / [不著撰人 ; 吳丰培校訂]. 西藏宗敎源流考 / [张其勤撰] ; 《西藏研究》编辑部
Lasa : Xizang ren min chu ban she ; [Chengdu] : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
拉萨 : 西藏人民出版社 ; [成都] : 四川省新华书店发行, 1982
 
 
Xizang fo jiao zhi bao / Xu Mingyin zhu
西藏佛敎之寳 / 許明銀著
by Xu, Mingyin, 1952-
許明銀, 1952-
Taibei xian Sanchong shi : Fo guang wen hua shi ye you xian gong si, 1998
台北縣三重市 : 佛光文化事業有限公司, 1998
 
 
Zang zu zong jiao shi zhi shi di yan jiu / Li Anzhai zhu
藏族宗教史之实地研究 / 李安宅著
by Li, Anzhai
李安宅
Shanghai : Shi ji chu ban ji tuan : Shanghai ren min chu ban she, 2005
上海 : 世纪出版集团 : 上海人民出版社, 2005
 
 
Xizang fo jiao shi / Shengyanfashi zhu
西藏佛敎史 / 聖嚴法師著
by Shengyan, 1930-
聖嚴, 1930-
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999
臺北市 : 法鼓文化事業股份有限公司, 1999
 
 
London : Wisdom Publications ; Longmead, Shaftesbury, Dorset : Distributed by Element Books, 1987
 
 
Xizang fo jiao fa zhan shi lue / Wang Sen
西藏佛教发展史略 / 王森
by Wang, Sen
王森
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新华书店经銷, 1987
 
 
Xizang fo jiao shi lun ji / Xizang xue cong shu bian wei hui zhu bian
西藏佛教史論集 / 西藏學叢書編委會主編
Taibei Shi : Wen shu chu ban she : zong jing xiao Jiu bo tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 76 [1987]
台北市 : 文殊出版社 : 總經銷久博圖書股份有限公司, 民國 76 [1987]
 
 
by Osho
Boston, Mass. ; Shaftesbury : Element, 2000
 
 
 
 
Xizang fo jiao shi lüe / Wang Furen bian zhu
西藏佛敎史畧 / 王辅仁编著
by Wang, Furen
王辅仁
Xining shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
西宁市 : 青海人民出版社 : 青海省新華書店发行, 1982
 
 
Zang zu zong jiao shi zhi shi di yan jiu / Li Anzhai zhu
藏族宗教史之实地研究 / 李安宅著
by Li, Anzhai
李安宅
Beijing : Zhongguo Zang xue chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1989
北京 : 中国藏学出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1989
 
 
Xizang fo jiao shi / Kezhuqunpei zhu bian
西藏佛教史 / 克珠群佩主编
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2009
北京市 : 宗教文化出版社, 2009
 
 
Zhongguo Zang chuan fo jiao shi / Ran Guangrong zhu
中國藏傳佛教史 / 冉光榮著
by Ran, Guangrong
冉光榮
Taibei shi : Wen jin chu ban she, Minguo 85 [1996]
台北市 : 文津出版社, 民國85 [1996]
 
 
Uniform title: Zang chuan fo jiao. English
藏传佛教. English
by Zhang, Xiaoming
张晓明
Beijing : China Pictorial Pub. House, 2004
 
 
Xizang fo jiao shi / Xu Mingyin zhu
西藏佛教史 / 許明銀著
by Xu, Mingyin, 1952-
許明銀, 1952-
Xianggang ; Taibei Shi : Fo zhe shu she, 2006
香港 ; 台北市 : 佛哲書舍, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.