National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 96 Results for subject:"Buddhism -- Customs and practices."
Sort by:
 
 
Viangchan [Laos] : Sūn Kānkhonkhūa Vat Phōnphanao, 2514 [1971]
 
 
by Price, Leonard
Kandy, Sri Lanka : Buddhist Publication Society, 1983
 
 
by Gerner, Katy
South Yarra, Vic. : Macmillan Library, 2008
 
 
Viangchan [Laos] : Phra Maha Methivorakhun, 1972
 
 
Zi su bi bei fo jiao yi shi xu zhi / Huizhou fa shi deng bian shu
緇素必備佛敎儀式須知 / 慧舟法師等編述
by Huizhou fa shi
慧舟法師
Taibei : Fo jiao chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 佛敎出版社, 民國65 [1976]
 
 
Sā sa nā lyhokʻ nhaṅʻʹ chvamʻʺ toʻ krīʺ cā tamʻʺ = : Thathanashauk & Sundawgyi-Sadan by U Ponnya / Ūʺ Puñña
သာသနာလျှောက်နှင့်ဆွမ်းတော်ကြီးစာတမ်း = : Thathanashauk & Sundawgyi-Sadan by U Ponnya / ဦးပုည
by Puñña, Ca le Ūʺ, 1802 or 1803-1866 or 1867
ဦးပုည, 1802 or 1803-1866 or 1867
Ranʻ kunʻ : Haṃsā va tī pi ṭa katʻ cā puṃ nhipʻ tuikʻ, 1959
ရန်ကုန် : ဟံသာ၀တီပဋိကတ်စာပုံနှိပ်တိုက်, 1959
BookBook [text, volume]
 
 
by Piyadassi, Thera
Kandy, Ceylon : Buddhist Publication Society, 1970
 
 
Phithī thamnīam song / dōi Rœ̄ng ʻAtthawibūn
พิธีทำเนียมสงฆ์ / โดย เริง อรรถวิบูลย์
by Rœ̄ng ʻAtthawibūn
เริง อรรถวิบูลย์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakngān Hō̜samut Klāng 09, 2512 [1969]
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานหอสมุดกลาง 09, ๒๕๑๒
BookBook [text, volume]
 
 
San shen po wa fa / Lin Yutang bi lu
三身頗瓦法 / 林鈺堂笔錄
by Lin, Yutang
林鈺堂
El Cerrito, CA : Lin Yutang, Minguo [1988]
El Cerrito, CA : 林鈺堂, 民國77 [1988]
 
 
 
She li yu xiu xing / Zeng Qiyun zhu
舍利與修行 / 曾琦云著
by Zeng, Qiyun
曾琦云
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2007
北京市 : 宗教文化出版社, 2007
 
 
by Bunthavī Vilaichak, Pha Mahā, 1972-
[Vīang Chan]: Thān Nūphit Suvannamēthī [læ] Nāng Nyommalā Sumphonphakdī, 2003
 
 
Yōm Mutsalim nan... Sātsanā ʻāttamā / Murīt Thimasēn
โยมมุสลิม นั่น ... ศาสนาอาตมา / มุรีด ทิมะเสน
by Murīt Thimasēn
มุรีด ทิมะเสน
Krung Thēp : , Karakadākhom 2552 [July 2009]
กรุงเทพฯ : มุรีด ทิมะเสน, กรกฎาคม ๒๕๕๗
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Viangchan [Laos] : Sun Kankhonkhu'a, Vat Phon Phanao, 1970
 
 
Viangchan [Laos] : Sun Kankhonkhu'a, Vat Phon Phranao, 2512 [1969]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.