National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 41 Results for subject:"Buddhism -- Essence, genius, nature."
Sort by:
 
 
San gui chuan shou / Jingkongfashi jiang shu
三歸傳授 / 淨空法師講述
by Jingkong, Shi
淨空 釋
Tainan Shi : Tainan Jing zong xue hui, Minguo 85 [1996]
台南市 : 台南淨宗學會, 民國85 [1996]
 
 
Fo jiao de zhen sui / Lin Yaochuan bian yi [i.e. bian zhu]
佛教的真髓 / 林耀川編譯 [i.e. 編著]
by Lin, Yaochuan
林耀川
Taibei Xindian : Chang chun shu shu fang ; [Taipei] : Men shi bu Taibei shi Zhongguo shu cheng, Minguo 73 [1984]
台北新店 : 常春樹書坊 ; [Taipei] : 門市部台北市中國書城, 民國73 [1984]
 
 
Lak Phraphutthasātsanā / Somdet Phra Yānasangwō̜n (Suwatthanō)
หลักพระพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฺฒโน)
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
[Bangkok] : Khana ʻAnukammakān Songsœ̄m Sātsanā nai Khana Kammakān ʻĒkkalak khō̜ng Chāt, Samnakngān Sœ̄msāng ʻĒkkalak khō̜ng Chāt, Samnak Lēkhāthikān Nāyok Ratthamontrī, 2526 [1983]
[Bangkok] : คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๖ [1983]
 
 
by Price, Leonard
Kandy, Sri Lanka : Buddhist Publication Society, 1982
 
 
by Guruge, Ananda W. P., 1928-
Kuala Lumpur, Malaysia : Buddhist Missionary Society, [1978]
 
 
by Dhammananda, K. Sri
Kuala Lumpur, Malaysia : Buddhist Missionary Society, [198-?]
 
 
by Story, Francis
Kandy : Buddhist Publication Society, 1973
 
 
Fo xue ji ben cong shu / Shanghai fo xue shu ju bian ; [bian ji zhe Taiwan fo jiao shu ju]
佛學基本叢書 / 上海佛學書局編 ; [編輯者臺灣佛敎書局]
Taibei : Fo jiao chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 佛敎出版社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
by Watts, Alan, 1915-1973
Novato, Calif. : New World Library, 2000
 
 
Chan hua / Zhou Zhongyi zhu
禪話 / 周中一著
by Zhou, Zhongyi
周中一
Taibei : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Minguo 67 [1978]
臺北 : 東大圖書公司 : 總經銷三民書局, 民國67 [1978]
 
 
Kunchǣ Sēn / Tit Nat Han khīan ; Photčhanā Čhantharasanti plǣ
กุญแจเซน / ติช นัท ฮันห์ เขียน ; พจนา จันทรสันติ แปล
Uniform title: Zen keys. Thai
by Nhất Hạnh, Thích
Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2520 [1977]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๐ [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
by Wienpahl, Paul
New York : Harper & Row, c1970
 
 
by Humphreys, Christmas, 1901-1983
Wheaton, Ill., Theosophical Pub. House [1972, c1971]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.