National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 431 Results for subject:"Buddhism -- Japan."
Sort by:
 
 
Zhong Ri fo jiao yan jiu / Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie zong jiao yan jiu suo fo jiao yan jiu shi bian
中日佛教研究 / 中国社会科学院世界宗教研究所佛教研究室編
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新華書店经销, 1989
 
 
Shomin Bukkyō / sekinin henshū Tsuji Nobuo
庶民仏教 / 責任編集辻惟雄
Tōkyō : Shinchōsha, Heisei 2 [1990]
東京 : 新潮社, 平成 2 [1990]
 
 
Phutthasātsana prawat nai prathēt Yipun
พุทธศาสนประวัติในประเทศญี่ปุ่น
Phra Nakhō̜n : Saphā Kānsưksā, Mahāmakutrātchawitthayālai, Mahāwitthayālai Phraphutthasātsanā, 2509 [1966]
พระนคร : สภาการศึกษา, มหามกุฏราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา, ๒๕๐๙
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Nihon no Bukkyō. English
by Watanabe, Shōkō, 1907-1977
Tokyo : Kokusai Bunka Shinkokai (The Society for International Cultural Relations), 1964
 
 
Bukkyō to Nihonjin : kurashi ni ikiru Bukkyō no chie / Hanayama Shōyū
仏教と日本人 : 暮らしに生きる仏教の智恵 / 花山勝友
by Hanayama, Shōyū, 1931-
花山勝友, 1931-
Tōkyō : Seibunsha, 1991
東京 : 聖文社, 1991
 
 
Nihon kindai Bukkyō shi kenkyū, Yoshida Kyūichi cho
日本近代佛敎史硏究, 吉田久一著
by Yoshida, Kyūichi
吉田久一
Tōkyō, Yoshikawa Kōbunkan, Shōwa 34 [1959]
東京, 吉川弘文館, 昭和34 [1959]
 
 
Kōza kindai Bukkyō / Hōzōkan henshūbu hen ; Kashiwabara Yūsen ... [et al.] shippitsu
講座近代仏教 / 法蔵館編集部編 ; 柏原祐泉 ... [et al.] 執筆
Tōkyō : Hōzōkan, 1961-1963
東京 : 法蔵館, 1961-1963
 
 
Hijiri to kyūsai : mumei no sōtachi / [chosha Yamaori Tetsuo, hoka]
聖と救済 : 無名の僧たち / [著者山折哲雄,他]
Tōkyō : Shūeisha, 1989
東京 : 集英社, 1989
 
 
Nihon no Bukkyō o shiru jiten / Nara Yasuaki hencho
日本の仏教を知る事典 / 奈良康明編著
by Nara, Yasuaki, 1929-
奈良康明, 1929-
Tōkyō : Tōkyō Shoseki, 1994
東京 : 東京書籍, 1994
 
 
Nihon no bukkyō / Ōno Tatsunosuke cho
日本の佛学 / 大野達之助著
by Ōno, Tatsunosuke, 1910-
大野達之助, 1910-
Tōkyō : Shibundō, Shōwa 36 [1961]
東京: 至文堂, 昭和36 [1961]
 
 
Nanto Bukkyō / Hashimoto Gyōin
南都佛教 / 橋木凝胤
by Hashimoto, Gyōin, 1897-
橋木凝胤, 1897-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 1934
東京 : 岩波書店, 1934
 
 
Heian jidai no shūkyō seikatsu to shomin kaikyū / Matsumoto Hikojirō
平安時代の宗教生活と庶民階級 / 松本彥次郎
by Matsumoto, Hikojirō, 1880-
松本彥次郎, 1880-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 1933
東京 : 岩波書店, 1933
 
 
Butsudō honron : ichimei, hō kuyō/ Torio Koyata cho
佛道本論 : 一名法供養/ 鳥尾小弥太著
by Torio, Koyata, 1847-1905
鳥尾小弥太, 1847-1905
Tōkyō : Miwa Seikichi ; Kitabatake Mohee, Meiji 18 [1885]
東京 : 三輪清吉; 北畠茂兵衛 , 明治18 [1885]
 
 
Bukkyō no Nihon-teki dochaku / Furuta Shōkin cho
仏教の日本的土着 / 古田紹欽著
by Furuta, Shōkin, 1911-
古田紹欽, 1911-
Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, Heisei 5 [1993]
東京 : 思文閣出版, 平成 5 [1993]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.