National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 23 Results for subject:"Buddhism -- Prayer-books and devotions -- Thai."
Sort by:
 
 
Nangsư̄ sūatmon plǣ chabap Hō̧ Phrasamut Wachiryān [electronic resource] / Kromphrayā Damrongrāchānuphāp rūaprūam
หนังสือสวดมนต์แปล ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ [electronic resource] / กรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวบรวม
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Krung Thēp : Rān Nangsư̄ Thā Chāng, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ร้านหนังสือท่าช้าง, 2550
BookBook [electronic resource]
 
 
Phutthakhāthā raksā chīwit sutyō̜t hǣng khāthā thī chāo phut thūa lōk yō̜m rap / Phō̜. Suwan
พุทธคาถา รักษาชีวิต สุดยอดแห่งคาถาที่ชาวพุทธทั่วโลกยอมรับ / พ. สุวรรณ
by Pho. Suwan
Krung Thep : Samnakphim BanMongkhon, 2540 [1997]
 
 
Krung Thep : Sip-ha Min, [2535 i.e. 1992]
 
 
Phraphutthachaimongkhon phrō̜m dūai botsūatmon thī khūan rū khūan sūat pen pračham
พระพุทธชัยมงคล พร้อมด้วยบทสวดมนต์ที่ควรรู้ ควรสวดเป็นประจำ
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Khunmǣ Lamō̜m Kētrāināk], 2515 [1972]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวคุณแม่ละม่อม เกตุรายนาค], ๒๕๑๕
 
 
Phraʻākārawattasūt. Læ, Yō̜t phrakan traipidok
พระอาการะวัตตาสูตร. และ, ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Rư̄a ʻĒk Lō̜i Pasuttanāwin], 2515 [1972]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว เรือเอก ลอย ปสุตนาวิน], ๒๕๑๕
 
 
[Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Kračhāng Chaiyarak, Wat Trīthotsathēp, 18 Kumphāphan 2529.]
[ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายกระจ่าง ไชยรักษ์ วัดตรีทศเทพ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ]
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Kračhāng Chaiyarak, 2529 i.e. 1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายกระจ่าง ไชยรักษ์, ๒๕๒๙]
 
 
Krung Thēp : Chāpanasathān Wat Sōmmanatwihān, 2519 [1976]
 
 
ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phǣn Siriwētchaphan Tō̜. Mō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wamʻangkhān thī 10...
อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นายแผน สิริเวชชะพันธ์ ต.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Phǣn Siriwētchaphan], 2526 [1983]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายแผน สิริเวชชะพันธ์], ๒๕๒๖
 
 
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Kōson Patthamasunthō̜n na Wat Sōmmanatwō̜rawihān, 20 Karakadākhom 2554
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายโกศล ปัทมะสุนทร ณ วัดโสมนัสวรวิหาร, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Kōson Patthamasuthō̜n], 2554 [2011]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายโกศล ปัทมะสุนทร], ๒๕๕๔
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phanʻēk Nāiphǣt Lūang Prakitwētchasak (Kǣo Bamrungchīp) Pō̜. Mō̜. Thō̜....
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพันเอก นายแพทย์หลวงประกิตเวชศักดิ์ (แก้ว บำรุงชีพ) ป.ม., ท.จ.ว. ณเมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรร์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๙ เทษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāiphǣt Lūang Prakitwētchasak], 2532 [1989]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายแพทย์หลวงประกิตเวชศักดิ์], ๒๕๓๒
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.