National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 114 Results for subject:"Buddhism -- Rituals."
Sort by:
 
 
ʻĀnisong ʻubōsotsin / Thanit Yūphō, rīaprīang
อานิสงส์อุโบสถศีล / ธนิต อยู่โพธิ์, เรียบเรียง
by Dhanit Yupho, 1907-
[Phra Nakhō̜n] : Samākhom Sit Wat Mahāthāt, 2515 [1972]
[พระนคร] : สมาคมศิษย์วัดมหาธาตุ, ๒๕๑๕
BookBook [text, volume]
 
 
Fo jiao xiu xue yao dian / Liu Qirong bian
佛教修學要典 / 柳啟戎編
by Liu, Qirong
柳啟戎
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 66 [1977]
臺北市 : 新文豐出版公司, 民國66 [1977]
 
 
Shui chan shen yi shu / Dexian shu
水懺申義疏 / 諦閑述
by Dexian, 1858-1932
諦閑, 1858-1932
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 67 [1978]
台北: 新文豐出版公司, 民國67 [1978]
 
 
Guang ming fa cang / [Chen Jianmin]
光明法藏 / [陳健民]
by Chen, Jianmin, -1987
陳健民, -1987
Berkeley, CA, U.S.A. : C.M. Zhen : Monterey Park, CA, U.S.A. : Da jue lian she, 1983
Berkeley, Ca, U.S.A. : C.M. Zhen : Monterey Park, Ca, U.S.A. : 大覺蓮社, 1983
 
 
Patčhawēk ʻubōsot læ kāntām rō̜i phraʻō̜rahan / dōi Kō̜. Khaosūanlūang
ปัจจเวกขณ์อุโบสถและการตามรอยพระอรหันต์ / โดย ก. เขาสวนหลวง
by Kō̜. Khaosūanlūang (Kī Khaosūanlūang), 1901-1978
ก. เขาสวนหลวง (กี เขาสวนหลวง), 1901-1978
Rātchaburī : ʻUsom Sathān Patibat Tham Khao Sūanlūang, 2515 [1972]
ราชบุรี : อุศมสถานปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง, ๒๕๑๕
BookBook [text, volume]
 
 
Fo hui ke song = The Buddhist liturgy / translated by the Sutra Translation Committee of the United States and Canada
佛會課誦 = The Buddhist liturgy / translated by the Sutra Translation Committee of the United States and Canada
[Thornhill, Ont.?] : The Committee, 1983
 
 
Daily recitation handbook = Wafocheng ri song yi gui
Daily recitation handbook = 萬佛城日誦儀規
Talmage, Ca. : Sino-American Buddhist Association, Buddhist Text Translation Society, 1982
 
 
Khāthā mahā mon 108 / dōi Phimān ʻUttamayān
คาถามหามนต์ ๑๐๘ / โดย พิมาลย์ ยุตตมญาณ
by Phimān ʻUttamayān
พิมาลย์ ยุตตมญาณ
Phranakhō̜n : Kasēm Bannakit, 2511 [1968]
พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2511 [1968]
BookBook [text, volume]
 
 
by Musaeus-Higgins, Marie
New Delhi : Asian Educational Services, 1999
 
 
Fo jiao mi zong yi li kui mi / Li Jicheng zhu
佛教密宗仪礼窥密/ 李冀诚著
by Li, Jicheng, 1934-
李冀诚, 1934-
Dalian Shi : Dalian chu ban she : Xin hua shu dian zong dian fa xing, 1991
大连市 : 大连出版社 : 新华书店总店发行, 1991
 
 
Da Zang mi yao : da bei xin zhou xing fa / Wenshan Dunsou Xiao Tianshi zhu bian
大藏祕要 : 大悲心咒行法 / 文山遯叟蕭天石主編
Taibei : Zi you chu ban she, Minguo 68 [1979]
台北 : 自由出版社, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Phuttha phīthī
ພຸທພິທີ
Vīangchan : Sūn Kānkhonkhūa, Vat Phōn Phranao, 1975
ວຽງຈັນ : ສູນການຄົ້ນຄົ້ວ ວັດໂພນພະເນົາ, 1975
 
 
Pathana chulaparit (sūtmon nō̜i banton) / rotchanā læ pǣ dōi Mahā Silā Vīravong
ປຖມຈຸລປຣິຕຕ໌(ສູຕມົນຕ໌ນ້ອຍ ບັ້ນຕົ້ນ) / ຣຈນາແລະແປ ໂດຍ ມຫາສິລາ ວີຣວົງສ໌
Vientiane : L’Institut Bouddhique de Vientiane, 2482 [1939]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.